Entegre dijitalleşme çözümleri 

Endüstri 4.0 konusu, anahtar teslimi ortaklığa doğru sürekli artan ivmeyle gelişen DMG MORI ile yeni yılda da takım tezgahı yapımına hakim olmaya devam ediyor. Örneğin CELOS bir fabrikanın, makinelerin, süreçlerin ve hizmetlerin entegre sayısallaşması için modüler 360° çözüm portföyü sunuyor.

Dijitalleşme aracılığıyla güçten güce

İnternet erişimli ERP sisteminin üretimde neler olduğuna dair hiç bir bilgisi olmadığında, dijital değer zincirlerindeki yatay entegrasyonun yararı nedir?” DMG MORI Software Solutions Genel Müdürü Dr. Holger Rudzio üretim bölümünü tüm dijitalleşmenin odak noktası olarak gördüğü için iyi bir gerekçesi olmadan bu soruyu sormaz. Ona göre, dijital dönüşümün kademeli olarak, yani "yukarıdan-aşağı" yerine "aşağıdan-yukarı", işleme sürecinden dijital iş akışlarına ve dijital fabrikanın eksiksiz ağ oluşturmasına doğru gerçekleştirilebileceği gerçeğinde büyük fayda vardır. Bir projenin ardından diğeri ve güçten güce!

Büyük ve küçük üreticiler için dijitalleşme “Alet Kutuları”

Bu bakış açısı, DMG MORI'nin kendisi ve müşterilerine yönelik açıkladığı misyon beyanında belirttiği “Path of Digitization”kapsamında yansıtılmaktadır. Bu, yakın zamanda çok sayıda dijital yeniliği ve öncü projeyi içine alacak kadar genişleyen yol gösterici bir ilkedir. Ocak 2018'den itibaren daha büyük DMG MORI teşhir salonlarında müşterilere yatay entegrasyonun katma değeri gösterecek "dijital fabrikalar" kurulacaktır.

Yenilikler ve geleceğe odaklı girişimlerle DMG MORI'de dijital alet kutuları oluşturuluyor. Bunlar küçük şirketler için dijitalleşmeye hem basit hem de uyumlu girişi sağlayacak, aynı zamanda büyük şirketlere tek parça ve modüler işletilebilme imkanı sunacak.

İş akışlarının tutarlı sayısallaştırılması

CELOS 5.0 sürümü 2018 bahar dönemi itibarıyla planlamadan hazırlığa ve sonrasında üretimin takibine kadar uçtan uca dijital iş akışlarına odaklanacak. Örneğin, CELOS APP Paketi "Digital Planning"1 çok kapsamlı gerekliliklere tabi olan siparişlerin etkin bir şekilde düzenlenmesini sağlar. Production Planning APP, üretim bölümünde kullanıcılara şüphesiz daha fazla etkinlik ve güvenilirlik avantajı sunar. Dr. Rudzio'ya göre amaç, ERP sistemlerinin, dijital üretim planlamasının ve terminal kontrollü üretimin entegre edilmiş bağlantısını sağlamaktır. Dr. Rudzio, "Üretim planlamasıyla birleştirildiğinde, böylesi bir uyum sürekli işlem iyileştirmesi anlamına gelir," diyor. Bu da dolayısıyla ayar yapma ve boş durma sürelerini azaltarak verimlilikte sürdürülebilir bir artış sağlar. Eklenen dijital şeffaflık da planlama güvenilirliğinde artışla sonuçlanır.

1Digital Planning üretim siparişlerinin uçtan uca planlamasını mümkün kılar ve Production Planning, Job Scheduler, Job Manager ve Job Assistant CELOS APP'leri içerir. 

Üretim planlama gelişmiş planlama ve programlama

Öne Çıkanlar

 • Üretim için akıllı planlama aleti
 • Artan zamanında üretim için daha yüksek şeffaflık
 • İş yapma sürelerinin ve grup boyutlarının optimizasyonu
 • Kapasite rezervlerinin görüntülenmesi
 • Bakım planlaması
 • BDE/MDE geribildirimi
 • ERP sistemlerinden siparişlerin aktarılmasına yönelik arayüz

“Digital Tooling”2 bir başka iş akışı paketidir. Üretim süreci için gerekli tüm alet bilgileri merkezi olarak CELOS APP ile yönetilebilir: NC programlama ve simülasyonla işleme, tarama ve yükleme sayesinde farklı sistemler alet verilerine eş zamanlı olarak erişebilir. Ayrıca, tüm süreçle ilgili veriler merkezi bir alet yönetimi veritabanında saklanarak şeffaf ve benzersiz alet geçmişi sağlanır. 

2Digital Tooling entegre alet yönetimini gerçekleştirir ve CELOS APP Tool Handling, Tool Agent ve Tool Analyzer uygulamalarını içerir. 

Digital Tooling – entegre dijital alet yönetimi için üç CELOS APP

Tool agent

 • Dijital aletlerin oluşturulması ve yönetimi
 • Alet parametrelerinin ayarlanması
 • Ön ayar verilerinin yakalanması

Tool analyzer

 • Kayıtlı alet ve işlem verilerinin analizi

Tool handling

 • Fiziksel aletlerin iyileştirilmiş elleçlenmesi (yükleme ve boşaltma)
 • Dijital ve fiziksel aletlerin tanımlanması ve uyarlanması

CELOS – Simplified machine operation. Integration of machine.

Katma değerli izleme

“Digital Monitoring”3 Uygulama Paketi üretimde daha fazla şeffaflık sağlamak için dijital fabrikanın tüm önemli bilgilerini görüntüler. CELOS APP Condition Analyzer, makine sensörü verilerini edinmeyi, depolamayı, analiz etmeyi ve görüntülemeyi sağlar. CELOS APP daha sonra örneğin makine arızalarının erken teşhisi için bazı makinelerin müteakip analizini etkinleştirir. Performance Monitor ayrıca konumdan bağımsız olarak güncel makine kullanılabilirliğini ve verimliliğini görüntüler. Bu şekilde CELOS APP temel üretim parametrelerine, yani Kilit Performans Göstergelerine (KPI) ilişkin şeffaflık ve kontrol imkanı oluşturur.

Çok sayıda genişletme seçeneği vardır. DMG MORI CELOS PROtab ile ağa bağlı üretime mobil yardım getiriyor. DMG MORI müşterileri bu endüstri standardının yardımıyla gelecekte CELOS işlevlerini eski makinelerinde ve diğer üreticilerin makinelerinde de kullanacak. Ayrıca, NETSERVICE 4.0 APP ile birlikte yeni serviceCAM sayesinde canlı görüntüler sohbet konferanslarına aktarılabilir. 

3Digital Monitoring dijital fabrikanın tüm ilgili süreçlerini ve makine bilgilerini görüntüler ve aşağıdaki CELOS APP'leri içerebilir: Messenger, Condition Analyzer ve Performance Monitor. Production Planning ve Tool Analyzer uygulamalarından gelen veriler de görüntülenebilir ve belirtilen tüm uygulamalar için Cockpit uygulaması görüntüleme ekranı (gösterge tablosu) olarak kullanılabilir.

Dijital takip – Tek bakışta tüm üretim süreci

Kokpit

 • Messenger, Condition Analyzer, Performance Monitor, Production Planning & Tool Analyzer CELOS APP'lerinden ilgili makine verilerinin görüntülenmesi

Messenger

 • Boşta geçen zamanların anında tespit edilmesiyle verimde artış

Condition Analyzer

 • Azami makine verimliliği için doğrudan geribildirimle makine verilerini yakalama ve analiz etme 

Performance Monitor

 • Üretimden gelen doğrudan geri bildirimle makinenin kullanılabilirliği ve yeterliliğinin konumdan bağımsız olarak belirlenmesi, analiz edilmesi ve görüntülenmesi

Her şey bir bakışta

CELOS COCKPIT, üretim ortamındaki tüm makineler arasındaki köprüdür. Burası üretim bölümüyle ilgili hem DMG MORI, hem de üçüncü şahıs makinelerden gelen tüm bilgilerin toplandığı yerdir. Kullanıcılara üretim bölümünün durumuna dair bütüncül genel bir görüş sunar ve DMG MORI tarafından sağlanan ilgili dijital iş akışlarıyla siparişler ve arızalar hakkında (darboğazlar, bekleme süreleri, nedenleri ve kalan çalışma süreleri) bilgi verir.

SIEMENS, HEIDENHAIN ve MAPPS kontrollerine sahip tüm DMG MORI makineleri (SLIMline makineleri hariç) Nisan 2018 itibariyle CELOS 5.0 sürümüyle kullanılabilecektir. Eski CELOS sürümlerine sahip mevcut makineler en son yazılım standardına yükseltilebilecektir.

CELOS Version 5.0 güncellemesi bir güncelleme çubuğu kullanılarak DMG MORI Service tarafından gerçekleştirilir. Veri ve iletişim ayarları olduğu gibi kalır. Yeni sürüm kullanıma geçtiğinde her müşteri yeni özellikler konusunda temel eğitim alır.

ADAMOS anahtar teslimi dijitalleşmeyi kolaylaştırıyor

DMG MORI üretim bölümün dijitalleşmesiyle CELOS Digital Factory'nin önemli bir elemanını uygulamaya koydu. DMG MORI dijitalleşmeyi daha da yaymak için, makine yapımı ve BT alanlarından ortaklarla işbirliği halinde IIoT girişimi olan ADAMOS'u kurdu.

Dr. Rudzio IIoT inisiyatifinin stratejik önemini, “ADAMOS, “Path of Digitization”ilkemizin önemli bir parçasıdır, çünkü dijitalleşmeyi kendi başımıza belirlemek ve etkin bir şekilde biçimlendirmek için bize daha fazla özgürlük verir” sözleriyle açıklıyor.

Başlangıçtaki durumu bilgisayar dünyasının durumuyla kıyaslıyor: ““Intel inside' bulunan yerde biz de ADAMOS ile varız ve Windows'un çalıştırdığı bilgisayarlara CELOS kuruyoruz.” DMG MORI, ADAMOS girişiminde Dürr, Zeiss, ASM, Engel ve Software AG gibi güçlü ortaklarla çalışıyor ve daha fazla ortak da yolda.

DMG MORI, CELOS APP tabanlı kontrol ve işletim sistemiyle başladı. Halen CELOS Manufacturing ile bir fabrikada uçtan uca veritabanlı işlemleri tamamen planlamak ve görüntülemek mümkündür. CELOS, ADAMOS sayesinde artık makine yapımı sanayi için açık bir ağa ve dijital bir pazar yerine geliştirilebilir. Dr. Rudzio şöyle özetliyor: “Artık müşterilerimize makinelerin tüm yönlerine ilişkin dijital hizmetler sunabiliyoruz, tüm üretim süreci zincirini dijitalleştirebiliyor ve ADAMOS sayesinde müşterilerimiz için 360° yaklaşımla bütünsel olarak uçtan uca süreçleri başarıyla tasarlayabiliyoruz!”

ADAMOS - ADAptive Manufacturing Open Solutions

ADAMOS ile CELOS dijital pazarda geliştiriliyor; böylelikle DMG MORI'nin müşterilerine dijital fabrikada en yüksek seviyede güvenlik, şeffaflık ve verimlilik için entegre, dijital ve açık uçtan uca çözümler sunmasına olanak sağlıyorr.

Makine mühendisliği sektörü dijitalleşmeyi şekillendiriyor

Gerçekler

 1. Global İşbirliği: DMG MORI, Dürr, Software AG, Zeiss, ASM ve Engel Endüstri 4.0 için kaynaklarını ADAMOS'ta birleştiriyor ve daha fazla ortaklığa hazırlanıyor
 2. Açık Platform: ADAMOS IIoT-platformu üreticiden bağımsızdır, en yeni IIoT teknolojisi ve gelişmiş sanayi bilgisini birleştirir
 3. Geniş Uygulama Portföyü: ADAMOS Uygulaması Fabrika İşbirliği, hızlı ve ortak uygulama geliştirme olanakları için ortaklarının teknolojik uzmanlığına ve sanayi bilgisine odaklanır
 4. Dijital Pazar Yerleri: Ortaklar dijital yetkinliklerini müşterilerine ve bağımsız pazar yerlerine kendi marka kimlikleriyle tanıtıyor (ör. ADAMOS tarafından sağlanan CELOS)
 5. Güçlü Kurulum: ADAMOS GmbH ve ADAMOS Uygulaması Fabrika İşbirliği 1 Ekim 2017 tarihinde yaklaşık 200 uzman, 5 dijital pazar yeri ve 30'dan fazla uygulamayla başladı
 6. Uçtan Uca: DMG MORI ADAMOS ile müşterilerine, ortaklarına ve tedarikçilerine tam dijitalleşme stratejisi sunar

World market leaders combine strengths in ADAMOS