YENİ: OPTOMET – FIRST TIME RIGHT

PARAMETRE OPTIMIZASYONU IÇIN YAZILIM

Toz yatağı yöntemindeki proses parametrelerinin kumandası için INTECH ile işbirliği içerisinde DMG MORI, OPTOMET yazılımını geliştirdi. SLM prosesi için gereken tüm parametreleri daha önce dakikalar içerisinde hesaplayan kendinden uyarlamalı ve tanıtmalı algoritmalara sahiptir. Böylelikle daha hızlı ve dolayısıyla daha üretken bir yapıyı olanaklı kılan katman kalınlıkları özgürce hesaplanabilir. OPTOMET ayrıca, daha önceden test etmeksizin tüm üreticilerin malzemelerinin uygulayıcılar tarafından kullanılmasını sağlayan bir malzeme veri tabanına da sahiptir. Bu açık sistem aynı zamanda kendi deneyleriyle bu veri tabanının bağımsız olarak genişletilmesine de olanak tanıyor. Bunların yanı sıra OPTOMET; sertlik, gözeneklilik ve esneklik gibi malzeme özelliklerinin değiştirilip optimize edilebileceği bir şekilde parametreleri uyarlayabilecek konumdadır.

Ön ve son işlemedeki optimum iş akışları için CELOS

CAM programlaması ve makine kumandası için bir genel yazılım çözümü olarak CELOS ile LASERTEC SLM serili proses zincirleri tamamlanır. Uyarlanmış ve standardize edilen kullanıcı ara birimi sayesinde – ne kadar karmaşık olurlarsa olsun parçalar en az zaman sarf ederek dışarıdan programlanabilir ve makineye aktarılabilir. Verimli bilgi akışı ve sezgisel kullanım sayesinde CELOS böylece, katkılı imal edilen parçaların ön ve son işlemesinde optimum iş akışlarını garanti eder. Dolayısıyla açık sistemi ile LASERTEC SLM serisi de, malzeme üreticisinin sınırsız bir seçimine varana dek tüm makine ayarlarının ve proses parametrelerinin özgün bir uyarlamasını mümkün kılar.

LASERTEC 12 SLM – endüstri standardından dört kere daha doğru

Katkılı imalattaki hassasiyet esas olarak üç parametreye bağlıdır: Minimum bir odak çapı, minimum katman kalınlıklarının uygulanması ve maksimum toz tane boyutlarının azaltılması. Yeni LASERTEC 12 SLM geliştirilirken DMG MORI tam da bu parametreleri göz önünde bulundurdu ve en küçük cidar kalınlıklarının yapısı için yüksek hassasiyetli bir makineyi tasarladı. LASERTEC 30 SLM 2nd Generation’den bilinen ve güvenilen özellikler – rePLUG toz modülü, genel yazılım çözümü olarak CELOS, açık sistem ve ergonomik dizayn istisnasız olarak LASERTEC 12 SLM için de geçerlidir ve böylelikle yeni gelişme ile ADDITIVE MANUFACTURING’deki proses zincirlerinin DMG MORI portföyü optimum biçimde bütünlenir.

DMG MORI, hassasiyete özel bir ilgi ile LASERTEC 12 SLM’yi geliştirmiştir. Tüm tasarım alanı üzerinden bir minimum 35 μm odak çapı ile en küçük cidar kalınlıklarının yüksek hassasiyetli yapısına olanak tanınır güncel endüstri standardından dört kere daha doğru olarak. 1 μm’den daha az bir çözünürlük ile entegre doğrudan ölçüm sistemi tarafından hassas ve tekrarlanabilir olarak en küçük katman kalınlıkları tasarlanabilmektedir. Entegre bir elek istasyonu, tozun hemen uygulanmasından önce çalışma bölmesine büyük parçacıkların ve topakların girmesini önler. Tozun yapım prosesine uygulanması, güvenli bir biçimde koruyucu gaz atmosferi altında gerçekleşir.

İnce strüktürlerin yüksek hassasiyetli yapısındaki uzmanlaşma ve optimizasyona karşı, DMG MORI – bu doğruluk sınıfındaki en yüksek 125 × 125 × 200 mm’lik bir yapı hacmini gerçekleştirebildi. Stealth dizaynında makinenin ergonomik tasarımı ise, DMG MORI’nin uzun yıllardan beri izleyip optimize ettiği özelliği yansıtmaktadır. Önemli elemanların optimum bir erişilebilirliği ile makinedeki çalışma kolay ve verimlidir. Bunların yanı sıra LASERTEC 12 SLM, yeni gelişmenin aynı sağlamlıkta olacağı şekilde ve hem geleneksel rePLUG, hem de rePLUG reSEARCH ile uyumlu olacağı bir şekilde, LASERTEC 30 SLM 2nd Generation gibi aynı makine platformunda yer alır. Bu nedenle iki saat altında kalan hızlı malzeme değişimi, LASERTEC 12 SLM’in üretkenliğini büyük oranda artırmaktadır.

rePLUG reSEARCH’i DMG MORI özellikle malzeme gelişmesi için tasarlamıştır. Geleneksel rePLUG’dan farklı olarak burada kapalı toz devreli toz tankının yerine, çok daha küçük malzeme miktarları için tüp bazında bir toz beslemesi bulunmaktadır. Bu şekilde sistemin basit bir temizliği güvence altına alınırken, özellikle çok sayıda malzemelerle yapılan deneylerde zaman avantajları kazandırmakta ve aynı zamanda çapraz kontaminasyon riskini de bir minimum seviyeye düşürmektedir. Fazla olan toz yine bir tüpte toplanır ve akabinde yeniden kullanım için dışarıdan elekten geçirilebilir.

OPTOMET - First time right

OPTOMET

TOZ ÖZELLIKLERININ UYARLANMASI

 • Malzeme üreticisinde sınırsız seçim – Ek F&E maliyeti olmadan
 • Kalite kayıpları yok Geri dönüşüm tozu kullanılarak azalan malzeme giderleri

YÜKSEK HASSASIYETTE SEÇICI LAZER ERITME

LASERTEC 12 SLM

 • Güncel endüstri standardından dört kez daha doğru: 35 μm odak çapı
 • Hassasiyet sınıfındaki en büyük çalışma bölmesi: 125 × 125 × 200 mm
 • İki saat altında güvenli bir malzeme değişimi için rePLUG toz modülü

% 90 ZAMAN TASARRUFU VE YENI GEOMETRILERLE SEÇICI LAZER ERITME

Brandenburg Strausberg’te 1994 yılında kurulan STB, diğerleri yanı sıra pompalar, sıkıştırıcılar, fanlar, kompresörler ve türbinler için özel contaların usta bir üreticisi sayılmaktadır. Alıcılar örneğin petrol ve gaz endüstrisinden gelmektedir. Ürün portföyü ayrıca kayma halkalı sızdırmazlık elemanları için kayma yüzeylerini de içermektedir. STB hem Avrupa, hem de ABD ve Asya’daki müşterilere ürün temin eder. Hizmet yelpazesi aynı zamanda teknik sistemlerin onarımını ve revizyonunu da kapsamaktadır. STB’nin 2012 yılından bu yana DMG MORI takım makinelerini kullanmasından sonra, 2018 sonbaharında LASERTEC 30 SLM 2nd Generation ile katkılı imalata atılan adım gelmiştir.

“Müşterilerimize özgün çözümlerle destek olmak istiyoruz”, diye STB’nin ikinci nesildeki Genel Müdürü Robin Riedel, aile şirketinin felsefesini açıklıyor. Optimum çözüme giden yol hâli hazırda ürün geliştirmede başlıyor. “Orada son müşteri işindeki deneyimimiz ve konstrüksiyonla üretimdeki teknik becerimizden faydalanıyoruz.” STB için sabit bir imalat kalitesini güvenilir biçimde sağlama alan güçlü takım tezgahları azgeçilmez bir unsurdur. “DMG MORI geleceğe dönük bir CNC teknolojisini temsil ediyor ve geniş bir ürün yelpazesiyle ikna ediyor.” Özellikle metal parçaların katkılı imalatındaki ürün gamı, STB için mükemmel bir ilâvedir, diye Robin Riedel sonbahar aylarında kurulmuş olan LASERTEC 30 SLM 2nd Generation’a atıfta bulunuyor.

Katkılı olarak imal edilen bir parça, geleneksel olarak imal edilen birkaç parçanın yerini alıyor.

Seçici lazer eritme sayesinde STB çok karmaşık iş parçalarının katkılı imalatını gerçekleştirebiliyor. “Aslında yeni gelişmelerde bu teknoloji, bir döküm parçası için daha önce bir kalıbı imal ettirmemiz gerekmediği için bir avantaj sağlıyor.” Bunun karşılığı ancak büyük adet sayılarında alınabiliyor. “Ayrıca zaman tasarrufu yüzde 90 civarındadır.” Bunların yanı sıra SLM teknolojisi, klasik talaşlı imalatın olanaklarını aşan imalat potansiyellerine de sahiptir. “Sadece geleneksel yöntemlerle bu yoğunluktaki konstrüksiyonlar kesinlikle mümkün değildir”, diyen Robin Riedel, toz yatağındaki imalattan sonra yalnızca birkaç yerde son işleme tabi tutulacak bir paslanmaz çelik gövdesine istinaden açıklıyor. Böylece katkılı imal edilmiş bir parça, geleneksel olarak üretilmiş birden fazla bileşenin yerine geçebilir. “Bu durumlarda müşteri için gider avantajı muazzamdır.”

rePLUG toz modülü, hızlı ve güvenli malzeme değişimi için

LASERTEC 30 SLM 2nd Generation’ın satın alınması için birkaç sebep vardı. Bir yandan tedarikçi ile uzun ve iyi bir iş ilişkisi mevcuttu, diyor Robin Riedel: “Makine parkının tamamı için bir muhatabımızın olması, bizim için bir avantajdır.” Toz yatağı makinesi, teknolojik açıdan da kendisini kabul ettirmiştir. “rePLUG değişim modülü yardımıyla hızlı toz değişimi üretken, kullanıcı dostu ve özellikle güvenli bir çözümdür.” Zira kapalı toz devresi nedeniyle dışarıya toz çıkmaz. Şimdiye kadar LASERTEC 30 SLM 2nd Generation üzerinde STB paslanmaz çelik parçaları imal ediyor. Fakat Inconel parçaları için de ilk başvurular gelmeye başlamıştır.

SLM teknolojisiyle yeni pazar potansiyellerine doğru

Bremen, Şangay ve ABD’deki satış şubeleriyle STB son yıllarda güçlü bir büyüme göstermiştir. “Seçici lazer eritme gibi yeni teknolojiler bu büyümeyi destekliyor”, diye Robin Riedel belirtiyor. Yeni gelişmelerin daha hızlı üretiminde ve tamamen yeni geometrilerin konstrüksiyonunda yine iş gelişimi için büyük bir fırsat görüyor: “Bu şekilde yeni pazar potansiyellerine doğru açılmakta iyimseriz.” “Şimdi LASERTEC 30 SLM üzerinde, bu yoğunlukta daha önce kesinlikle yapılamayan geometrileri üretebiliyoruz. Hem de % 90 daha hızlı olarak.”

LASERTEC SLM

rePLUG – HIZLI MALZEME DEĞIŞIMI IÇIN TOZ MODÜLÜ

 • Koruyucu gaz atmosferi altında otomatik toz taşıma ve toz saklama
 • Her rePLUG için bir malzeme – Modüler değişim sistemiyle malzeme yelpazesinin isteğe bağlı olarak genişletilmesi
 • < 2 saatte değişik malzemeler arasında kontaminasyonsuz geçiş
 • Entegre çevre aygıtları ve kapalı malzeme devresi ile güvenli toz taşıma
 • Entegre yeniden toz hazırlama ile verim artışı
 • Güçlü duo-filtre sistemi (proses kesintisiz filtre değişimi) ile beraber büyük toz haznesi (proseste manüel doldurma gerekmez) nedeniyle yüksek proses özerkliği​​​​​​​