Integrated Digitization

FAMOT BÜYÜK AÇILIŞTA SERI DIJITAL KATMA DEĞER

PORTREDE ADAMOS: MAKINE IMALATI DIJITALLEŞMEYE ŞEKIL VERIYOR

ADAMOS geleceğin Endüstri 4.0 ve Industrial Internet of Things (IIoT) konuları için makine ve tesis imalatındaki stratejik ittifaktır. Amaç; makine imalatı, üretim ve bilgi teknolojisindeki beceriyi birleştirmektir. Ortaklaşa olarak böylelikle dijital meydan okumalarının aşılması ve hem işbirliği ile ilgili, hem de müşteriyi merkez alan IIoT çözümleri ve ürünlerinin geliştirilmesi gereklidir.

ADAMOS: ALTERNATIFSIZ VE ÜRETICIDEN BAĞIMSIZ

Aralık 2018 başında Nürnberg’te federal Alman hükümetinin dijital zirvesi, endüstriyel gelişme için Internet of Things konusunun ne kadar önemli olduğunu ve platformların gelecekte özellikle orta boy şirketler için de hangi anlama geleceğini bir kez daha açıkça göstermiştir. Bu büyük olayın tam orta yerinde ADAMOS GmbH da vardı.

ADAMOS diğerlerinin yanı sıra, “Platformlar ve yapay zeka” ile ilgili bir panel çerçevesinde kendini sunmuştur. ADAMOS Genel Müdürü Dr. Marco Link bu esnada ADAMOS’un “makine imalatı için makine imalatçıları” konulu dijitalleşme girişiminin ortaklık yaklaşımını vurguladı.

Şirketin bir yıl önceki kuruluşuyla “işbirlik zihniyeti” çok derin olarak şirketin DNA’sına yerleşmiştir, diye belirtti. Bunun yanında, ADAMOS’un salt bir teknolojik platformdan çok daha fazlası olduğuna dair vurgu yaptı. Daha ziyade ADAMOS ortaklarına, bütünsel olarak müşterilerinin kapsamında dijital dönüşümde destek veriliyor.

Tüm ADAMOS- Stakeholder ve müşterileri ile disiplinler arasında

“Üretimdeki dijitalleşme yalnızca disiplinler arasında ve tüm stakeholder’ler ile müşteriyi merkez alarak gerçekleştirilebilir”, diye Christian Thönes de, ADAMOS’un kurucu üyelerinden biri olan DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT’in yönetim kurulu başkanı olarak ikna olmuştur.

DMG MORI adına örnek olarak, Şubat ayından itibaren ADAMOS IIoT platformunda tam entegre çözüm olarak kullanılabilecek WERKBLiQ Service platformunu anıyor. Üstelik “tüm ADAMOS-Stakeholder ve müşterileri için ve ayrıca dünya çapında Çin’e kadar üretici ötesi”, diyerek vurguluyor (konuyla ilgili olarak bu edisyonun sayfa 44 ve 45’de yer alan WERKBLiQ röportajını da okuyunuz).

EN YARATICI ŞEKLIYLE ORTAK YENILIK

ÖNE ÇIKANLAR

“Dijital iş parçası” farklı makinelerden gelen verileri değişik üretim adımları üzerinden belirli bir parçaya atamaktadır. Bu ortak yenilikle ilgili düşünce bir ADAMOS-Hackathon kaynaklıdır.

 • Seçilen makinelerde tüm işlenmiş parçalara genel bakış
 • Tüm makineler ve proses adımları üzerinden ilgili bilgilerle seçilen parçalar için detay görünümü
 • ADAMOS ortakları için yeniden kullanıma yönelik geniş kapsamlı API
ADAMOS
ADAMOS makine & tesis imalatına ağ ve teknolojiden oluşan eşsiz bir kombinasyon sunuyor. ADAMOS’un şu an için 10 ortağı bulunuyor, bunların arasında Weber Maschinenbau GmbH ve Mahr GmbH de var, başka ortaklara da açıktır


ADAMOS IIoT PLATFORMU: ÖLÇEKLENEBILIR, AÇIK, LEADING EDGE

Dijital ürünler ve iş modelleri için teknik temeli IIoT platformları sağlar. Bunlar milyonlarca farklı makine, sistem ve cihazı bağlamak için esası oluşturur. Elde edilen verilerin, platformlar üzerinden seri olarak derlenmesi, görselleştirilmesi, denetlenmesi ve proses davranışlarına etkide bulunmak mümkündür. ADAMOS verilerin işlenmesi ve dijital ygulamaların oluşturulması için üreticilerden bağımsız açık bir IIoT platformu sunuyor.

ADAMOS IIoT Platformu

 • Geniş kapsamlı işlevselliklerle bağımsız kullanılabilir modüller
 • Hızlı ve basit bir uygulama geliştirme için modüllerin kesintisiz entegrasyonu
 • Modüllerin sürekli geliştirilmesi

Çine kadar üretici ötesi ve dünya çapında

ADAMOS’ta Genel Müdür ve ayrıca DMG MORI şubesi WERKBLiQ GmbH’da Şef konumundaki Dr. Tim Busse bu fırsatla, sektörler ötesindeki bilgi alışverişi ile yeniliklerin hızlandırılması gibi ortaklara ve müşteriye odaklı diğer ADAMOS niteliklerine atıfta bulunuyor. İlk örnek olarak tüm önemli iş parçası bilgilerinin tüm üretim prosesinde makineleri kapsayacak şekilde denetlenip belgelendirilmesini sağlayan ADAMOS’taki “DIGITAL WORKPIECE” ortak yenilik projesini anıyor.

Müşteriye odaklı uygulamalar için ikna edici diğer ADAMOS ortak referansları DÜRR’ün “ECOSCREEN EQUIPMENT ANALYTICS”, ASM’nin “FACTORY CHAT” veya KARL MAYER grubunun KM.ON Ecosystem’inin çeşitli çözümleridir.

İşlevsel kapsamın yanı sıra ADAMOS IIoT platformu elbette ki işlevsel olmayan çeşitli konseptleri de sunuyor, örneğin çoklu istemci yeteneği, ölçeklenebilirlik ve yüksek mevcudiyet.

ADAMOS’A GENEL BAKIŞ

 • ADAMOS Makine imalatı için makine imalatçılarından işbirlikçi
  dijitalleşme girişimi
 • ADAMOS ortak ağı sektörler ötesindeki bilgi alışverişi sayesinde yeniliklerin hızlandırılması
 • ADAMOS IIoT platformu Dijital uygulamaların verimli şekilde oluşturulması için kapsamlı işlevsellikler
 • Uygulamalar Makine imalatı için bire bir hazırlanmış; aynı türden sorunlar için özgün ve ortak geliştirme

MÜLAKAT – CELOS CONNECTIVITY

ENDÜSTRIYEL INTERNET IÇIN TEMEL ÖNKOŞUL OLARAK BAĞLANTI

ENDÜSTRIYEL INTERNET IÇIN TEMEL ÖNKOŞUL OLARAK BAĞLANTI

En sonunda geçen yıl dijitalleşmenin takım makinesi imalatı ve müşterileri için de nasıl alternatifsiz hale geldiği belirginleşti. Önümüzdeki 12 ay hakkında DMG MORI Software Solutions GmbH’ın Genel Müdürü Tommy Kuhn ile konuştuk.

Bay Dr. Kuhn, 2018 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dijitalleşme muazzam bir hız kazanmıştır. 2018’de herhalde bir çok kişi tüm zamanların en hızlı yılını yaşadığını hissetti. Bunların yanı sıra heyecanın dışında leh ve aleyhteki tartışmalar gitgide somutlaşmaya başlamıştır.

Dijitalleşme artık geniş bir cephede, kendi şirket sınırlarının ötesinde geniş çaplı etkileşimlerle sürekli, fakat özelikle yüksek derecede şirkete özgü dönüşüm prosesi olarak anlaşılmaktadır.

Somut olarak bunun anlamı nedir?

Bu bir yandan şu demektir: Her şirket dijital dönüşümü, kendi şirketi ve amaçları için iyi olduğu şekilde oluşturup hızlandırmak zorundadır. Yüzlerce makine ve personeli olan büyük şirketler için dijital uygulamalar, küçük ve orta boy şirketlere ait olan uygulamalardan farklıdır. Fakat bu aynı zamanda demektir ki: Her şirket sırasıyla, dijitalleşme nedeniyle ürünler, hizmetler ve verilerden oluşan işbirlikçi bir artı değer ağının endüstriyel internete dahil olmak için “oyun yetkisi” olarak bağlanabilirlik ile etkileşimli bir parçası durumuna geliyor.

DMG MORI, dijitalleşme ortamında müşterilerini nasıl destekliyor?

Takım makinesi üreticisi olarak bizim için gelenek ile modern arasındaki denge önemlidir. DMG MORI bundan sonra da talaşlı imalatın alanındaki mükemmel üretim araçları için ve 3D baskı gibi Advanced Technologies için bir simge olmaya devam edecektir. Ne var ki müşterilerimiz aynı kalite ve nitelikte, dijitalleşme proseslerinde onlara bütünsel ve kapsamlı bir şekilde eşlik edeceğimizi bekleyebilir.

“Bütünsel” ve “kapsamlı” deneyimler ne anlama geliyor?

Üretimin dijital çağına giden yolda ilk önce bizim IoTconnector, makinelerin çift yönlü arabirimi olarak Shopfloor’un çok ilerisine uzanan stratejik bir anlama geliyor. Makine tarafında onun üzerinden durumları ve sayısız sensör verilerini aktarıyor, bunları analiz ediyor ve edinilen bilgiden sırasıyla prosesi kısmen adaptif olarak da gerçek zamanda iyileştiriyoruz.

Makine ve takımın etkileşimi sırasında, ağa bağlantılı bir imalatta hangi takımların nerede olduğunu, daha sonra hangi takımlara gerek duyulduğunu ve takımların gerçek durumunun ne olduğunu biliyoruz. Bu sayede müşteri, mükemmel bir kapasite planlaması ve takım lojistiği için ihtiyaç duyacağı tüm bilgileri alır.

Dijital katma değer ile birlikte makineler ve takımların ötesinde sistem çıkışındaki prosesler de giderek odağımıza giriyor insanların, hizmetlerin ve verilerin dijital bir fabrikada ve bunun da ötesinde dijital artı değer ağlarında mükemmel bir orkestrasyonuna kadar …

Diğer bir deyimle, ağ bağlantısı veya bağlanabilirlik yok mu?

Aynen öyle. Her uygulama düzeyinin kendi bağlantı gereklilikleri var. Düzey 1, örneğin servis durumundaki uzaktan destek ile ilgilidir. Burada görüntüler ve video yayınları paylaşılır ve müşteri, tesiste bulunmayan bir
uzman hızlı destek alır. Durma süreleri bu sayede asgari seviyeye gelir.

Düzey 2’nin işlevi, entegrasyondur. Burada yazılım sistemleri ve makineler arasında – CAM sistemlerindeki NC kodlarının makinelere atanması gibi dosyalar paylaşılır. Manüel ayarlama süreleri bu sırada azaltılır ve proses döngüsü hızlandırılır.

Düzey 3’ün işlevi, otomasyondur. Burada kumandada, yani makinenin iç süreçlerindeki temel makine durumlarını saniye aralığında algılıyoruz. Planlama sistemleri, bakım sistemleri ve Monitoring çözümleri sadece bu verilere dayanarak makinelerin kapasite kullanımını önemli ölçüde artırabilir, plansız arızalara derhal tepki verebilir ve tüm imalat işlemleri üzerinden merkezi bir birimde bir saydamlık yaratabilir. Düzey 4 ve 5 belirgin olarak daha fazla karmaşıktır. Burada makineden daha fazla sensör ve sipariş verisini 100 ile 3 msan’lik çevrimlerde çağırmaya başlıyoruz.

Böylelikle ilgili analiz yazılımı kullanılarak, plansız bir arıza daha gerçekleşmeden tepki verilip bunun önlenebileceği bir şekilde veya işleme süreci esnasında parçaların daha proseste ölçülüp adaptif olarak uyarlanabileceği şekilde, makine durumları hakkında çok sayıda öngörüde bulunulabilmektedir.

Dijitalleşme yönünde ilk adım ne olmalıdır?
Giriş için, dijital bir olgunluk derecesi ve gerçekçi hedef rakamlarla adımlar halinde bir planlama şeklinde özeleştirel bir lokasyon saptaması önemlidir.
Makine performansına ait Monitoring genellikle yüksek yararlılığa sahip iyi bir giriştir, çünkü derlenen bilgilerle planlama ve bakım prosesleri çok çabuk iyileştirilebilir.


FAMOT BÜYÜK AÇILIŞTA SERI DIJITAL KATMA DEĞER

60 milyon üzerinde bir yatırım hacmiyle DMG MORI, Pleszew’deki 1877’de kurulan Polonya’lı geleneksel tesisi toplam 50.000 m2 alanda genişletip kalıcı olarak modernleştirmiştir. 9 ile 12 Ekim 2018 günleri arasında törenle yapılan büyük açılışta ziyaretçilere hem CLX, CMX V ve CMX U serilerinin 2.000’den fazla makinesi için yeni montaj salonu, hem de etkileyici FAMOT Digital Factory sunulmuştur.

FAMOT Digital Factory üç DMG MORI şirket şubesi olan ISTOS, DMG MORI Software Solutions ve WERKBLiQ’in yoğun bir işbirliğinin ikna edici sonucudur. Polonya’daki fabrika böylece müşteriye odaklı ortağın ve dijital dönüşümün bütünsel liderinin DMG MORI iddiasını etkileyici bir biçimde sergilemiştir.

FAMOT’taki dijital modernizasyon tüm artı değer düzeylerini kapsadı. Bu hususta sipariş yönetimi, tedarik zinciri ve halkla ilişkiler bakımından DMG MORI’nin IT alt yapısına bağlantı önemli bir unsur olmuştur. Sözgelimi montajda gibi manüel proses adımlarının entegrasyonuna varana kadar tüm işletme içi döngülerin ve sistemlerin seri dijitalleşmesi daha az bir meydan okuma ile de gerçekleşmedi. Her iki “konu öbeği” cesaretle aşıldı.

ISTOS’un “Integration Layer”i başarılı uygulamanın önemli bir unsurudur. Açık etkileşim platformu ERP, HR veya Tool-Management gibi tesise özgü değişik uygulamaların entegrasyonuna olanak tanıyor. Bunların arasında MDE / BDE yazılımı, merkezi durum görselleştirme ve ayrıca ana veri yönetimi ve değişken personel kullanım planlaması da sayılmaktadır. Aynı adlı DMG MORI şubesinin web tabanlı WERKBLiQ bakım platformu da “Integration Layer” üzerinden çalışır.

Grand Opening FAMOT 2018

END-TO-END DIJITALLEŞME MADE BY DMG MORI

Fakat FAMOT’taki dijital dönüşümün ana bileşeni olarak; PRODUCTION PLANNING, PRODUCTION FEEDBACK ve PRODUCTION COCKPIT modülleri ile ISTOS PLANNING SOLUTIONS yer alıyor. Üretken bir “armoni” ile böylelikle üretim planlamasındaki tüm prosesler seri biçimde otomatikleştirilip optimize
edilebilir. Grafik yönetim merkezindeki imalatla ilgili bilgilerin görselleştirilmesine kadar, hassas sipariş tarihleme ve personel kullanım planlamasından işe başlanır. Tüm makinelere ve çalışma yerlerine doğrudan bağlantıyla tam entegre üretim planlama ve kumanda sistemi olarak ISTOS PLANNING SOLUTIONS geliştirilmiş planlamayı ve tarihlendirmeyi, makineden veya makinelerin çalışma yerinden doğrudan geri bildirimi ve makine ile prosesle ilgili verilerin gerçek zamanda denetimini olanaklı kılar. FAMOT böylelikle her an üretimdeki ilerlemeleri saydam biçimde görselleştirip gerekmesi halinde dolaysız olarak değişikliklere tepki verebilir.

FAMOT’un seri dijitalleşmesi ve mekanik işlemenin geliştirilmesi – bunların arasında yeni bir XXL salonunda çift tezgahlı iki DMU 600 P de var – öngörülen büyüme için sağlam bir temeli yaratır. 2020 yılına kadar lokasyonda kendi 2.000 FAMOT takım makinesi ile birlikte ek olarak 2.000 gövde makinesi ve çeşitli şirket grubu şubelerinin toplam 3.000 takım makinesi için başka bileşenler ve parça setleri üretilecektir.