INTEGRATED DIGITIZATION

DIJITAL ENTEGRASYON

FAMOT DIGITAL ARTI DEĞER ZINCIRININ GENEL DIJITALLEŞMESI

DMG MORI müşterilerini baştan sona çözümlerle dijitalleşmede desteklemektedir. Böyle bir dönüşümün somut olarak nasıl uygulanabileceğini DMG MORI şu anda şirketin Polonya'daki FAMOT Pleszew Sp. z o.o. şubesinin fabrikasında ayrıntılarıyla hazırlayıp tecrübe etmektedir. Model karakterli geleceğin projesi olarak orada tüm artı değer zinciri güncel olarak ISTOS, DMG  MORI Software Solutions ve WERKBLiQ'in modüler ürünleri ve servisleri ile güncel bir durumda genel olarak dijitalleştirilmektedir. 8. Ekim günündeki Büyük Açılışta uzmanlar topluluğuna sonuç tanıtılacaktır. 

1877 yılında kurulmuş olan FAMOT Pleszew Sp. z o.o. yaklaşık 700 çalışanıyla DMG MORI firmasının en zengin geleneğe sahip konumlarından birisidir. Genişletilmiş 50.000m² toplam alanın kapsadığı 21.000m²'lik imalat ve montaj alanıyla FAMOT da en büyük üretim yerlerinden biri haline geliyor. Ve tüm artı değer düzeylerinin ötesinde genel dijital olarak hareket edecek ilk DMG MORI üretim yeri olabilecektir. Yenilenen FAMOT fabrikası böylelikle tüm şirketler grubu için bir kilometre taşını – DMG MORI firmasının müşterileri ve tedarikçilerine yönelik olarak, örnek bir karakter ile işaretlemektedir. 

FAMOT Poland
By 2020, the capacity at FAMOT should be increased to more than 2,000 turning and milling machines in the CLX, CMX V and CMX U series – plus a further 2,000 machine frames.

Mekanik sipariş imalatı ve kendi ihtiyacından oluşan esnek karışım

Lokasyonda geliştirilip üretilen CLX, CMX V ve CMX U serilerinin torna ve freze makinelerinin ve kendi tarafından geliştirilen otomasyon çözümlerinin yanı sıra, başarının diğer direk taşları arasında talaşlı imalat da sayılmaktadır. “Kendi ihtiyacının ötesinde Pleszew'deki mekanik imalatımız ayrıca DMG MORI üretim birliği için talaşlı imalat yapan hizmet sağlayıcısı olarak da çalışıyor”, diye açıklıyor Genel Müdür Dr. Michael Budt. 

Kapasite 2020 yılına kadar ikiye katlanıyor

Kendi “DMG MORI ailesinin” en büyük parçası olan yaklaşık 50 takım makinesi, muazzam ihtiyacı karşılamak üzere şu anda yirmi dört saat boyunca birbirlerine bağlı bir şekilde çalışmaktadır. Diğerlerinin yanı sıra güncel durumda 1.200'den fazla önceden üretilmiş gövde makinesi ile beraber yüzlerce yapı grubu ve bileşen seti, şirketin DECKEL MAHO Pfronten, DECKEL MAHO Seebach, Bielefeld'deki GILDEMEISTER Drehmaschinen şubeleri ve öbür grup konumları yönünde fabrikadan çıkmaktadır. 

Ve ihtiyaç artıyor: 2020 yılına kadar FAMOT fabrikasının kapasitesi 2.000'den fazla kendi takım makinesi ve buna ek olarak yaklaşık 2.000 gövde makinesi ile neredeyse iki katına çıkartılacaktır. Bu amaçla DMG MORI 2018 sonuna kadar yaklaşık 60 milyon Euro'yu Polonya'daki merkezin yenilenmesine ve genişletilmesine yatıracaktır. Diğer 20 milyon Euro gelecek otomasyon projeleri için hali hazırda bütçe olarak ayrılmıştır.

Dijital dönüm noktası

Tüm artı değer zincirinin dijitalleşmesigeleceğin FAMOT projesinin önemli bir parçasıdır. “Birbirlerine ait olan şeyleri dijital olarak birleştiriyoruz”, diye vurguluyor Genel Müdür Zbigniew Nadstawski. Özellikle de bu bağlamda DMG MORI firmasının IT alt yapısına bağlanmaya atıfta bulunuyor. Paralel olarak tüm artı değer düzeyleri işletme içi akışlarla, sistemlerle ve (kontrollü ve manüel) proses adımlarıyla bir bütün olarak; satışta bulunan sipariş girişinden bakım yönetimine kadar birbirlerine genelde bağlanmalıdır. Ve bütünleyici üretim planlamasından, tesiste temel rakamların izlenmesine ait MDE/BDE yazılımına varana dek.

“Ve en başta personel de dijital forma girmelidir”, diye vurguluyor Zbigniew Nadstawski. Böyle devasa bir teşebbüsü gerçekten başarılı kılarken Genel Müdürlük için insanlar esası oluşturmaktadır. “Erkek ve kadın çalışanlarımız dijitalleşmenin başarısı için hayati önem taşır”, diye kabul edilir. 

Açıklanan hedefler; verimli, hızlı ve güvenli üretim prosesleri ile birlikte genelde üretkenlik, kalite, saydamlık ve reaksiyon yeteneğinde sürdürülebilir şekilde bir artıştır. Aynı zamanda özelliklerde, mevcut tekil çözümlerle beraber yeni yazılım sistemlerinin genelde dinamik bir üretim ağı şeklinde bağlanmaları talebi de yazmaktaydı.

ISTOS dijital planlama çözümleri

FAMOT bu yolda dijital şirket grubu şubelerinin yetkinliğine güvenmektedir. Bunların arasında DMG MORI Software Solutions (özellikle CELOS portföyü ile) ve WERKBLiQ (internet bazındaki bakım ve servis platformuyla) yer almaktadır. Ve özellikle ISTOS ​​​​​​​GmbH firması, genel üretim planlamasına yönelik modüler uygulamaları ile yer alır.

Sistemin (sipariş yönetimi, işletim verileri kaydı veya ana veri yönetimi) gibi tüm üniteleri burada bir yandan özerk olarak çalışmakta, fakat diğer yandan da SERVICE BUS denilen yol üzerinden bağlanmaktadır. Bu yol, tüm bağlı uygulamaların üniter bir veri kümesine dayandığı ve çift yönde iletişimde bulunduğu bir aracının işlevini üstlenir.

Tek düğmeye basarak üretimde yeni hizalama

IoTconnector
The connectivity of all machines, systems and work procedures was partially already solved internally or will be ensured by the new IoTconnector.

“Tüm artı değer zinciri üzerinden sonuçlanan saydamlık ve verim etkileyici”, diyor Nadstawski. Böylece bir sipariş için makineye veya montaj istasyonuna kadar uzanan durum mesajları her an tek düğmeye basarak mevcuttur.

Somut bir senaryoda bunu şu şekilde anlatıyor: “Örneğin önemli bir teslimat tarihinin gecikme riski varsa veya kritik süreli bir bileşen teslimatı gecikirse, bu durum gerçek zamanda PRODUCTION COCKPIT'te görüntülenir. Bundan hemen sonra PRODUCTION PLANNING modülünde sınırlı kapasitelere karşı ve değişik önceliklerle bazı planlama türlerini yürütebiliriz. Daha sonra en iyi alternatif çözüm tüm proses zincirinin üzerinden neredeyse tek düğmeye basarak kontrol edilebilir.”

“Bu süreçte tüm makine, sistem ve iş adımlarının gereken bağlantısı kısmen içeriden daha önce çözülmüş veya yeni IoTconnector tarafından sağlanmıştır”, diyen Dr. Budt önemli bir kriteri ekliyor: “Bu mevcut sistemler zaten tüm var olan MDE/BDE üzerinden ağa entegredir. Mümkün ve gerekli olduğu yerlerde, ayrıca IoTbağlantı de devreye girmektedir.”

Veri alışverişinin yanı sıra bu arayüz NETservice, SERVICEcamerasını uzaktan bir servis hizmetinin görsel desteğinde ve CELOS MESSENGER'i de denetime temel giriş olarak ve makine durumunun istatistiksel değerlendirmesinde sunar. Manüel iş istasyonları da ayrıca kısmen mobil giriş terminalleri üzerinden veri ve planlama devresine entegredir.

CELOS – DIJITAL İZLEME

Digital monitoring

İZLEME ILE PROSESLERIN BÜTÜNSEL VE SÜRDÜRÜLEBILIR OPTIMIZASYONU

“Digital Monitoring, dijital dönüşüme ideal bir giriştir!” Dr. Holger Rudzio, DMG MORI Software Solutions Genel Müdürü, dijital saydamlığın hem planlama güvenliğini, hem de şirketlerin üretkenliğini artırdığına inanıyor. Böylece CELOS'un MESSENGER, CONDITION ANALYZER ve PERFORMANCE MONITOR uygulamaları üretim prosesinin genel bir dijital analizine imkân tanıyarak Önleyici Bakım gibi gelecekteki yeni alanların yolunu açmaktadır. 

CELOS MESSENGER bir makine parkının güncel durumunu merkezi biçimde görselleştirir ve işletim durumu, güncel NC programı veya iş sayacı gibi makineye özgü bilgileri mobil cihazlarda gösterebilir.

Bu sayede duraklamalar azaltılıp üretkenlik artırılabilir. Ayrıca makine çalışma süreleri, durma ve arızalarla ilgili bilgilerle siparişlerin ekonomik verimi belirlenebilmektedir. Paralel olarak CELOS CONDITION ANALYZER bileşen bazında makinenin durumunu sensör verilerine istinaden görselleştirip analiz eder. Bu sayede örneğin önleyici bir bakım desteklenebilir.

CELOS PERFORMANCE MONITOR sonuçta makine kullanımını ve verimini dikkate alarak genel tesis verimliliğinin tespitini, analizi ve görselleştirilmesini olanaklı kılmaktadır. Bu bilgiler çok değerli, diyor Dr. Rudzio. Fakat bu bilgilerin bütünlüğü aslında en büyük değeri oluşturmaktadır. Böylece örneğin yeni makinelerin bir yukarı rampa eğrisi değerlendirilip, (DMG MORI CAM sistemleri gibi) tamamlayıcı dijital ürünlerin yararı niceliklendirilebilir. Her durumda verilerden bilgi sağlanmaktadır. Ve bu bilgiden akışlarla prosesler bütünsel ve sürdürülebilir biçimde optimize edilebilir.

ENTEGRE DIJITASYON 

Planlama ve işe hazırlıktan başlayarak üretim üzerinden izlemeye ve servise varana dek genel dijitalleşme.

DMG MORI takım makinesi imalatındaki dijitalleşmenin öncüsüdür. Dijital Entegrasyon konsepti altında teknoloji lideri, CELOS versiyon 5 ile ağ bağlantılı üretime aşamalı bir girişi sunuyor. 27 CELOS uygulaması ile en son teknolojili çok sayıda sezgisel çözüm tüm artı değer zinciri boyunca daha fazla verimlilik için sunulur. Bu “dijital takım sandığı” sayesinde hem küçük işletmeler için dijitalleşmeye basit ve uyumlu bir giriş yapma olanağını sağlıyor, hem de büyük şirketler için modüler çözümleri mümkün kılıyor. Daha önceden teslim edilen tüm CELOS makineleri bir DMG MORI servis teknisyeni tarafından bir CELOS yükseltmesini alabilir. Böylelikle DMG MORI tüm imalat alanı için genel bir dijitalleşme stratejisini sunar.

CELOS MESSENGER
CELOS CONDITION ANALYZER
CELOS PERFORMANCE MONITOR

CELOS MESSENGER

INTEGRATED DIGITIZATION

Durmaların azaltılması ve üretkenliğin artırılması

  • Ağa bağlı makinelerin canlı durumu
  • Makine çalışma süresi, durma ve arıza değerlendirmesi
  • Mail veya SMS yoluyla makine durum değişiklikleri

CELOS CONDITION ANALYZER

INTEGRATED DIGITIZATION

Gerçek zamanda geri bildirimli makine verileri ve proses sinyallerinin tespit ve analiz edilmesi

  • Makine sensör verilerinin tespiti, kaydı, analizi ve görselleştirilmesi
  • Bir veya birden fazla makinenin lokasyondan bağımsız, örn. makine arızalarının erken tespiti için analizi
  • DMG MORI Endüstri 4.0 sensör paketi için ideal tamamlayıcı

CELOS PERFORMANCE MONITOR

INTEGRATED DIGITIZATION

Üretimden doğrudan geri bildirimle makine kullanımı ve verimliliğinin lokasyondan bağımsız olarak tespiti, analizi ve görselleştirilmesi

  • Ana Performans indikatörleri (OEE gibi) ölçülmesi
  • İş bazında performans analizi
  • Makineler, PC, tabletler ve akıllı telefonlarda mevcut
INTEGRATED DIGITIZATION