DIGITAL INNOVATIONS

5 DİJİTAL YENİLİK

SERİ VE PROSESLERİN ÖTESİNDE

DIGITAL INNOVATIONS
 • DMG MORI Connectivity: EMO fuarından sonra standart olarak ve tüm DMG MORI makinelerinde ücretsiz 
 • CELOS güncelleme: Müşteriye ait sistemlerin açık entegrasyonuyla birlikte tüm mevcut versiyonların eksiksiz olarak güncellenmesi 
 • MESSENGER: Bir bakışta tüm makineler ve cihazlar 
 • NETservice: DMG MORI Service ile doğrudan uzaktan iletişim 
 • my DMG MORI: Servis optimizasyonuna yönelik yeni DMG MORI müşteri portalı

DMG MORI CONNECTIVITY

Mülakat Christian Thönes, Yönetim Kurulu Başkanı DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

Bağlantı, dijitalleşmenin temel koşuludur. DMG MORI Connectivity ile tüm DMG MORI makineleri için ücretsiz ve standart bir MDA arabirimini sunuyoruz.

Christian Thönes, Yönetim Kurulu Başkanı DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

Makine üretiminde bugün dinamik bir kaynaşma hakimdir. DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT’ın Yönetim Kurulu Başkanı Christian Thönes ile yapılan görüşmede yapısal dönüşümünDMG MORI portföyüne nasıl yansıdığını ve müşterilerin EMO için dünya pazarı liderinden geleceğe dönük olarak hangi yenilikleri bekleyebileceklerine değiniyor.

Bay Thönes, salon 2’de DMG MORI’nin EMO fuar standındaki müşterileri hangi dijital sergiler ve çözümlerle karşılayacaksınız?
EMO fuarında 30’dan fazla dijital yenilik sunuyoruz. DMG MORI Connectivity ile DMG MORI’nin güvenli ağ bağlantısına ek olarak – seçkin yabancı makinelerin bağlantısını da sunuyoruz. Ayrıca CELOS müşterilerimiz, PLC’den bağımsız olarak bir CELOS güncellemesini 2019 versiyonunda hemen yapabilir. Bu ise son altı yılda var olan her CELOS versiyonu için geçerlidir. Bunun yanında yeni DMG MORI MESSENGER izlemeye yönelik olarak üçüncü tedarikçiler için şimdi bir arabirim sunuyor ve DMG MORI Connectivity ile ağa bağlı tüm makineler ve cihazlarla üretimde kullanılabiliyor. Bizler burada canlı olarak makineler üzerinde, DMG MORI NETservice’in doğrudan uzaktan yardım olarak duraklamaların azaltılmasında nasıl yardımcı olduğunu gösteriyoruz. İlk kez my DMG MORI tanıtılacaktır. Bu, kapsamlı servis optimizasyonuna yönelik yeni DMG MORI müşteri portalımızdır.

Bir bütün olarak otomasyon ve dijitalleşme için kendimizi End-to-End ortak olarak sunuyor ve seri olarak, DMG MORI’nin modüler akıllı fabrika ürünleriyle tüm üretim prosesinin nasıl dijital hale getirilebileceğini gösteriyoruz. Planlama ve hazırlıktan başlayarak üretim üzerinden izlemeye ve servise varana dek.
*my DMG MORI yalnızca Avrupa Birliğine üye ülkelerde sunulur.

Oryantasyon sunduğunuz ve öne çıkan özellikler nelerdir?
Bağlantı bizim için kesin olarak odakta yer alıyor ve dijitalleşmeyle otomasyonun temel koşuludur. Bu nedenle EMO’dan itibaren tüm DMG MORI makineleri ücretsiz ve standart olarak bu bağlantı ile donatılmış olacaktır. Yüksek teknolojili 45 makinemizden her biri EMO fuarında da ağa bağlıdır.

DMG MORI Connectivity ile DMG MORI’nin – ve seçkin yabancı makinelerin bağlantısını sunuyoruz. Bu konuda MQTT, MTconnect ve OPC UA gibi tüm uluslararası tanınmış protokollerle beraber yeni “umati” dilini destekliyoruz.

DMG MORI Connectivity; ADAMOS, MindSphere, FANUC Field gibi tüm önemli IoT platformlarına bağlantıyı olanaklı kılsa da, diğerleri de mümkündür. Bu veriyi müşteri kendisi belirliyor ve biz buna göre çözümlerimizi özgün olarak hazırlıyoruz. Bu açıklığı ve esnekliği EMO fuarında çeşitli platformların izleme uygulamalarında tanıtıyoruz.

Connectivity ile sunulan çok büyük fırsatların karşısında riskler de var. Müşterilerimiz, üretim tesislerinde keyfî siber saldırılara maruz kalmaması için, üretim ağlarında yeterli bir güvenlik beklemektedir. Bunu gerçekleştirmek için DMG MORI Connectivity çok aşamalı bir “Defense-in-Depth” konseptini destekliyor. DMG MORI için dijital ürünlerin güvenli işletimi ve müşteri verilerinin kullanılması merkezî bir öneme sahip olduğu için, bir “Industrial Control System”, diğer bir deyimle ICS-Security sistemini, dijitalleşme stratejisinin temel bileşeni olarak ürün geliştirme mühendisliğimize entegre ettik.

Biraz önce yeni “umati” diline değindik. Bu “umati”yi özel kılan nedir?
“Key” standarttır. Ve “umati” de, atölye içerisinde üst düzey IT sistemleriyle açık ve sınırsız iletişim için takım tezgahları endüstrisindeki yeni standarttır.

DMG MORI “umati” standardını – OPC UA bazında – VDW ve seçkin ortaklarla beraber aktif şekilde talep etti, ilerletti ve büyük ölçüde birlikte geliştirdi. Şimdi “umati”yi uluslararası alanda kabul ettirmek ve yeni standartların yaratılması önem taşıyor.

DMG MORI, bağlantının uygulanması ve dijital ürünlerin gerçeklenmesinde müşterilerini nasıl destekliyor?
Tüm DMG MORI Connectivity çözümlerinin servis ve desteği için CPRO ile birlikte DMG MORI Digital’i kurduk.

Bu ortak girişim, makinelerin ağa bağlanması üzerinde uzmanlaşmıştır. Danışmanlık ve kalifikasyon ile beraber dijital DMG MORI ve ortaklarının ürünlerini hızla gerçekleyerek müşterilerimizi doğrudan tesislerinde desteklemektedir.

Özellikle CELOS alanında değişen nedir?
DMG MORI, CELOS ile 2013 yılından beri bir uygulama tabanlı kumanda ve kullanım sistemine sahip tek takım tezgahları üreticisidir. 2013 yılında, esas olarak makine kullanımının basitleştirilmesi için işlev gören 11 uygulamayla işe başladık. Bu yenilik o zaman bile yol gösterici ve doğruydu. Daha sonra uygulama işlevlerinin her yıl yaklaşık 50 yeni özellikle geliştirilmesine geldik.

Şimdi 2019’da toplam 25 uygulamayla işlevselliği önemli oranda artırdık ve ilk kez müşteriye ait sistemlerin açık entegrasyonuna olanak sağlıyoruz.

Ve yeni versiyonda PLC’den bağımsız bir CELOS güncellemesi ile piyasadaki 15.000 kurulumunun tamamını ve geçen altı yılın tüm versiyonlarını ortak bir düzeye getirmek için sözümüzü tutuyoruz. Böylece veriler güvenli biçimde taşındıktan sonra, PLC tarafından desteklenen tüm fonksiyonlar tam kapsamlı olarak kullanılabilecektir.

Açık entegrasyonun tam anlamı nedir?
CELOS’un 2019’lu versiyonu iki önemli yenilik sunuyor. Yeni APPLICATION CONNECTOR ile müşterilerimiz doğrudan CELOS makinesinde ERP ve MES sistemleri gibi kendi uygulamalarını veya kendi NC ve üretim verileri yönetimini kullanabilir. Aynı zamanda internet ya da intranetteki verilere erişim de etkinleştirilebilir. İntranete doğrudan bağlantı üzerinden makine operatörü örneğin vardiya ve izin çizelgelerini veya tehlikeli maddelerle ilgili bilgileri ve önemli bağlantıları hemen görebilir. Toplam olarak CELOS’ta 20 bağlantı kendi “uygulaması” olarak ayarlanabilir.

Ve bu çok da basittir: Müşteri, SETTINGS APP üzerinden internete mi, yoksa sistemdeki bir uygulamaya mı erişmek istediğini seçer. Seçimi yaptıktan sonra bağlantı hedefini belirler, uygun bir ad ve kendine ait bir simgeyi seçer. Daha sonra yeni bağlantı, tek düğmeye basarak kendi “uygulaması” olarak CELOS’un kullanım arabiriminde görünür.

JOB MANAGER’in yeni iş içe aktarma işlevi daha da derin bir entegrasyona olanak tanıyor. Bununla siparişler doğrudan CELOS’a aktarılabilir. Müşterinin artık zahmetle MES sistemindeki işlerini CELOS’a aktarması gerekmiyor, fakat kendi MES’inden CELOS’a veri alış verişini olanaklı kılan otomatik bir aktarımı ayarlayabiliyor. Müşterinin MES sisteminin siparişleri işe özgü .cba veri formatında sağlaması ve CELOS içerisinde belirlenmiş olan dizine kaydetmesi, doğrudan içe aktarmanın ön koşuludur.

Özellikle DMG MORI Monitoring’de de açıklık sunuyoruz. CELOS Update ile EMO fuarında pazara yeni bir DMG MORI MESSENGER getiriyoruz. Onunla ilk kez CELOS işlevlerini yalnızca DMG MORI makineleri için değil, fakat DMG MORI Connectivity aracılığıyla atölyedeki ağa bağlı tüm cihazlar, yani yabancı makineler için de sunuyoruz.

DMG MORI MESSENGER yeniden geliştirilirken müşterilerimizin büyük oranda geri bildiriminden yararlanılmıştır. Böylece MESSENGER şimdi makine verilerinin kolayca derlenmesine olanak tanıyor ve üçüncü tedarikçilerin yazılımı için açık bir veri tabanını sunuyor. Raporlar otomatik şekilde oluşturulup anlaşılır biçimde bir sayfada gösterilebiliyor. MESSENGER’in paneli tamamen özgün olarak yapılandırılabilir. Müşteriler makinelerin durumu hakkında tüm önemli bilgileri anlaşılır şekilde tek bir bakışta edinir.

Yeni DMG MORI MESSENGER’in branşımızda en iyi izleme ürünü olduğuna inanıyoruz.

İzleme, üretimdeki üretkenliği artırmak için önemli bir faktörüdür. Bu nedenle CELOS’lu makinelerin kullanıcıları, özel EMO sunumu olarak yeni MESSENGER dahil en yeni CELOS versiyonunu ve ayrıca makineleri için DMG MORI Connectivity’yi paket halinde alacaktır. Aynı zamanda DMG MORI NETservice’e önce 2 yılla sınırlı bir erişim ve yeni my DMG MORI müşteri portalımıza sınırsız bir erişim de dahildir.

my DMG MORI?
my DMG MORI, kullanıcıların DMG MORI makineleriyle ilgili tüm servis proseslerini organize ve optimize edebileceği yeni müşteri portalımızdır.

Müşterilerimiz daha önceden her istek için telefonla DMG MORI’nin servis destek hattına başvurmak zorunda kalıyordu – yalnızca bir el kitabına ya da bir servise gerek duymaları fark etmiyordu. Şimdi my DMG MORI ile her müşteri servis isteklerini doğrudan online gönderebilecek, isteğin durumunu canlı olarak takip edebilecek ve zengin kapsamlı bir kütüphanede yirmi dört saat boyunca tüm dokümanlara erişebilecektir. Müşterilerimiz NETservice üzerinden yapılan istekleri de görebilir.

my DMG MORI, NETservice ile kombine olarak tüm servis prosesleri ve akışları konusunda kapsamlı bir saydamlık sunuyor.

… aslında my DMG MORI yalnızca DMG MORI makineleri için kullanılabiliyor, değil mi?
my DMG MORI’nin avantajları elbette DMG MORI makineleri için geçerlidir. Fakat bunun dışında bizim WERKBLiQ ile başka markaların makinelerinin de yararlanabileceği bir platform sunuyoruz. my DMG MORI’deki tüm bilgiler elbette ki devralınıp gösterilmektedir.

Böylelikle WERKBLiQ dijital atölye için bütünsel bir çözüm sunarak,dokümantasyonların merkezi olarak yönetilmesini, servislerin hassas şekilde kontrol edilmesini, bakımların sürdürülebilir biçimde uygulanmasını ve değerlendirmelerden sürekli öğrenilmesini sağlıyor.

IoT platformlarının bağlanması ile ilgili olarak DMG MORI’nin açıklığı hakkında konuştuğunuzda, DMG MORI’nin dijital stratejisinde ADAMOS platformunun rolü nedir?
ADAMOS’un ana düşüncesi alternatifsizdir, makine üretimi, tedarikçileri ve müşterileri için makine üretiminden çözümleri yaratan makine üretimidir. Böylece ADAMOS ortak ağı sürekli büyüyerek, şimdi 16 ünlü şirket aktif olarak işbirliğinde bulunmaktadır. Dijital uygulamaların gerçekleşmesi, sertifikalı etkinleştirme ortaklarından oluşan güçlü ağ tarafından desteklenmektedir.

Ortaklar ağındaki ortaklaşa alış veriş çok olumlu şekilde çalışıyor, çünkü dijitalleşmedeki zorlukların ancak birlikte üstesinden gelinebileceğinin sağlam inancı bizi birleştiriyor. Böylece yazılım yarışmalarının ortaklaşa yenilik projelerinden yararlanıyoruz.

Bu etkinliklerin odağında, dijital geleceğin üstünden birlikte başarıyla gelmek düşüncesi yatıyor. Burada pazarın taleplerini daha iyi ve hızlı anlamak için tüm ortaklar teknik bilgi ve becerilerini bir araya toplamaktadır. Aynı zamanda dijital fabrika için bütünsel çözümlerin geliştirilmesi, yeni iş modellerinin teşvik edilmesi ve endüstri için standartların yaratılması da önemlidir. Bugüne kadar diğerlerinin yanı sıra, yeni servisler ve uygulamalar ile bütünleşmiş olan 40 ürün düşüncesi oluşmuştur.

EMO fuarında ADAMOS şimdi dijital müşteri deneyimine yönelik olarak ilk kez uygulama yelpazesini ADAMOS APP Store üzerinden sunuyor. Basit kullanılabilirlik, atölyedeki son müşteri için her sunumun çekirdeğini oluşturuyor. Makine işletmecileri seri, üreticiler üstü ve basit çözümler arayışındadır. ADAMOS burada dijital çözümlerdeki geniş ve önemli bir çeşitlilik için gereken aletleri, teknolojileri ve servisleri sunmaktadır. ADAMOS-OEE APP gibi ilk yatay uygulamalar, DMG MORI’nin WERKBLiQ’i ile entegrasyon ve diğer 10 çözüm sunumda yer almaktadır.

Uygulamaların hızla geliştirilmesi için IoT platformuyla ADAMOS uygun teknolojiyi sunuyor. DMG MORI Connectivity çözümünün cihaz yönetimini sağlamak için DMG MORI ADAMOS’un “Device Management”ini kullanıyor. Bu konuda ADAMOS sınıfının en iyisi sunumlarına güveniyoruz. “Device Management” ile DMG MORI tüm makineleri, sistemleri ve cihazları IoT platformuna bağlıyor.

Piyasada olgunlaşana kadar dijital ürünlerin geliştirilmesinde hangi stratejiyi izliyorsunuz?
Dijital ürünlerimizi önce dahili olarak kullanıyor, kullanıcılardan öğreniyor, geri bildirimi gerçeğe aktarıyor ve denenmiş çözümler olarak sonucu ancak bundan sonra piyasaya sürüyoruz. Ürünlerimizin dijital olgunluğundan müşterilerimiz örneğin FAMOT’ta dijital fabrikamızın bir ziyaretinde ikna olabilir. FAMOT’ta 700 personel 180 iş yerinde ve 50’den fazla makine aynı anda 11.000 sipariş üzerinde çalışmaktadır. Toplam olarak 10 uygulama senkronize edilir.

Yüksek verimlilikteki bu üretim akışını olanaklı hale getirmek için tüm prosesler dijitalleştirilmiştir. Planlamadan başlayarak. Eskiden manüel planlama için altı çalışana gerek duyarken, şimdi iki kişi yetiyor. Tam entegre kumanda sistemi sayesinde sınırlı kapasitelere göre esnek ince planlama olanaklıdır. Excel üzerinden hataya eğilimli planlama, otomatik ve entegre bir sistemle tamamen değiştirilebilmektedir. Bunun dayanağı, tüm sistemleri merkezi olarak yöneten bir entegrasyon katmanıdır.

Aynı zamanda WERKBLiQ onarım platformunu, FAMOT’ta tüm üretim makinelerinin bakım prosesinin tamamını merkezi bir uygulamadan kontrol etmek için kullanıyoruz. Her gün 60 üzerinde oluşturulan bakım görevi yönetiyoruz. FAMOT’taki mekanik işlemede kurulmuş olan 50’den fazla DMG MORI makinesinin dayanağı buradaki bağlantıdır.

DMG MORI yüksek hassasiyete sahip takım makinelerini temsil ediyor ve seri olarak dijitalleştirilmiş atölye prosesleri için çözümleri sağlıyor. Bu şekilde üretim tekniğinin geleceğini müşterilerimizle birlikte tüm yönlerden aktif olarak tasarlayabilmek için eşsiz bir dayanak sunuyoruz.

Bu nedenle belli ki dijitalleşmeye yatırım yapmaya devam edeceğiz, müşteri menfaatine odaklanan ürünleri geliştireceğiz ve makul olduğu derecede, ilerisi için de yeni açılışlara katılacağız. 

my DMG MORI - ONLINE SERVIS YÖNETICINIZ

my DMG MORI

DMG MORI endüstriyel dijitalleşmeyi bütünsel olarak teşvik ediyor. Dijital hale getirilen proseslerle müşteri için somut artı değerler yaratılmaktadır. Bunu DMG MORI yeni müşteri portalı my DMG MORI ile kanıtlamaktadır.

“Yeni müşteri portalı my DMG MORI çalışan servis etkinliklerine durum görünümü ve tüm dokümanlara erişim dahil olmak üzere, DMG MORI’ye hemen doğrudan bir iletişim sunuyor.” Dr. Thomas Froitzheim, DMG MORI Global Service GmbH Genel Müdürü, pazar liderinin en son dijitalleşme girişiminin stratejik anlamını biliyor.

Kolayca ve hızla daha fazla servise ve daha fazla bilgiye
Servisteki verim ve güvenilirlik my DMG MORI üzerinden desteklenir. Böylece müşteriler servis isteklerini doğrudan online yapabilir. “İlgili makineye bir tıklama, sorunun kısaca açıklanması ve gerekirse fotoğrafların veya videoların eklenmesi – tümü de telefonda bekleme süreleri ve yanlış anlaşılmalar olmadan”, diyerek vurguluyor Dr. Froitzheim. İstek hemen “doğru” DMG MORI Service uzmanına ulaşır ve anında işlenirken, müşteri işlem durumunu canlı olarak izleyebilir. Bunun dışında “Track & Trace” yoluyla yedek parça teslimatları takip edilebilir. Destek hattındaki soru ve bekleme sürelerinin ortadan kalkmasıyla, müşteri adına planlama yeteneği ve açıklık kazanılır. Böylece her kayıtlı müşteri bütünsel saydamlıktan yararlanır. Özellikle de Dr. Froitzheim DMG MORI müşterilerinin modern bir portala olan taleplerini karşılamak istiyor: “Merkezi internet adresi myDMGMORI. com üzerinden müşterilerimize bundan böyle kuruluDMG MORI makineleri, devam eden servis ve yedek parça konuları ve ayrıca önemli dokümanların sağlanması hakkında kapsamlı bir genel bakış sunuyoruz!”

Yaşam döngüsü dokümantasyonuyla dijital makine dosyası
my DMG MORI’de sistemlerimizin adeta güncel bilgi durumu yansıyor gibidir”, diye açıklıyor Dr. Froitzheim. Genel dokümanlar, örn. kullanım kılavuzlarının yanı sıra, müşterinin kütüphanesi tüm yapılan servis hizmetlerini ve sipariş edilmiş olan yedek parçaların makineye özgü yaşam döngüsü dokümantasyonlarını da kapsar. İleride portala sürekli yeni olanak ve uygulamalar ilâve edilecektir. Böylece çok yakında eğitim kursları çevrim içinde rezerve edilebilecek ve uzmanlık bilgileri bir SSS veri tabanından çağrılabilecektir.

my DMG MORI atölyede
Dr. Froitzheim ön plana çıkan özellik olarak my DMG MORI uygulamasını anıyor. Bir servis isteği üzerine makine tek düğmeye basarak tanımlanır. Bu amaçla görüntü ve videoları hemen ekleme olanağı vardır. Atölye için diğer alternatif olarak my DMG MORI şimdi CELOS’ta standarttır ve rahatlıkla kumanda üzerinden çağrılabilir. Bunun yanında Dr. Froitzheim özel bir bilgi vermek istiyor: “Tüm belirtilen avantajlar gelecekte WERKBLiQ’te bir güncellemeyle yabancı makineler ve dolayısıyla tüm üretim için de gerçekleştirilebilir.”

*myDMGMORI yalnızca Avrupa Birliğine üye ülkelerde sunulur.

my DMG MORI - Servis optimizasyonuna yönelik yeni müşteri portalı

DAHA FAZLA SERVIS
DAHA FAZLA BILGI
DAHA FAZLA MEVCUDIYET

DAHA FAZLA SERVIS

 • Bekleme listesi yok: Çevrim içinde basit problem açıklaması 
 • Önceden doldurulan servis talepleri: Makine detaylarını, fotoğrafları veya videoları da gönderin 
 • Anında işlem: Doğru servis uzmanı öncelikli olarak isteği işler

DAHA FAZLA BILGI

 • Komple makine geçmişi: Makineyle ilgili tüm olaylar yapılandırılarak çağrılabilir 
 • Tüm dokümanlar dijital: Teknik ve işletme dokümanları için kütüphane mevcut 
 • İşlem durumunun gerçek zamanda görülmesi: Servis ve yedek parça istekleri için daha fazla saydamlık

DAHA FAZLA MEVCUDIYET

 • Ücretsiz 7 / 24 erişim: Her yerden ve her zaman 
 • Her cihazda: Bilgisayar, akıllı telefon veya CELOS üzerinden 
 • Portalınız, kurallarınız: Müşteri ne gördüğünü belirler