09/19/2017|EMO 2017 - Path of Digitization

“Açık Bağlanırlık” ile dijital fabrikaya doğru yol alıyoruz

CELOS Ecosystem dijital ürünleri tutarlı ve özelleştirilmiş uçtan uca çözümler sağlamaktadır

 • Yeni olasılıklarla CELOS Ecosystem
 • Path of Digitization: vizyondan gerçeğe
 • “Açık Bağlanılırlık” ile CELOS Makine
 • CELOS Üretim ile iş akışlarını kontrol altında tutun
 • HEIDENHAIN ile CELOS
  • CELOS PROtab – ağ tabanlı üretimde mobil asistan
  • CELOS NETbox – Bulut için zemin hazırlamak
  • CELOS COCKPIT – tek bakışta tüm üretim süreci

Endüstriyel dijitalleşmeye doğru giden trend, temel olarak metal kesme üretimi teknolojisine yönelik çerçeve koşullarını bile değiştiriyor. DMG MORI bu bağlamda 2013 yılından bu yana CELOS uygulama tabanlı kontrol ve kullanıcı arayüzüyle makinelerini dijitalleşmeye uygun hale getiriyor. Aynı zamanda, dijital fabrika için açık bir ekosistem oluşturmak üzere sunduğu bir dizi çözümü sürekli olarak genişletiyor. DMG MORI bunun ötesinde, akıllı yazılım çözümleri ve bağlayıcı donanımlarla CELOS hizmet yelpazesini genişletiyor. Açık Bağlanırlık, süreçleri ve makineleri birbirleriyle entegre olarak ağa bağlamak için dijital IoT hizmetleri ve ürünlerini içerir.

CELOS, 2013 yılından bu yana DMG MORI Group'un dijitalleşme yol haritasında kilit bir rol oynamaktadır. Bu süre içerisinde pazarda 10.000'den fazla CELOS makinesi kuruldu. Bugün DMG MORI'nin portföyündeki 100'ün üzerindeki yüksek teknolojili makine CELOS ile iletişim kuruyor ve bu sayede genel bulunabilirlik kısa bir süre içinde uygulanıyor.

CELOS APP'lerin sayısı da yılları içerisinde düzenli olarak arttı. On yeni uygulama sayesinde artık işleme, makine yapılandırması ve dijital etkileşim için atölyede kullanılabilir toplam 26 CELOS APP mevcut. Müşteriler CELOS ile kağıtsız dijital üretim için entegre bir temel olarak sezgisel, tutarlı çözümler elde eder.


Yeni fırsatlarla CELOS Ecosystem

Open Connectivity
With „Open Connectivity“ towards a digital factory.

DMG MORI, CELOS kontrolü ve kullanıcı arayüzünü de açık ve tutarlı dijital üretime yönelik bir ekosistem oluşturmak için sürekli olarak daha da geliştirdi. Diğerlerinin yanında güncel CELOS sürümünde odak, uyarlamalı üretim planlaması ve entegre alet yönetimi için dijital iş akışlarıdır.

DMG MORI aynı zamanda Açık Bağlanırlık konusu üzerinde de çalışıyor ve bu bağlamda, üretimde sürekli ağa bağlanmak için CELOS NETbox ve CELOS PROtab gibi özel ürünler sunuyor.

“Path of Digitization”da vizyondan gerçeğe

DMG MORI'nin güncel dijitalleşme inisiyatifleri uyarlanır fabrika yapılarıyla nitelendirilen dijital fabrika vizyonuna dayanıyor. Dijital fabrikanın en önemli özelliği, üretimdeki süreçleri otomatik ve veri tabanlı olarak değişen çerçeve koşullarına uyarlamaktır.

DMG MORI Software Solutions GmbH Genel Müdürü Dr. Holger Rudzio, "Burada özellikle KOBİ'lere odaklanıyoruz," diye vurguluyor. Bunu yapma nedenlerinin dijital imalata ve üretime kademeli ve her şeyin ötesinde kişiselleştirilmiş giriş olasılığının olduğunu açıklıyor. Bu bağlamda, artık mevcut DMG MORI makineleri ile diğer üreticilerin makineleri de CELOS Ecosystem ile ağa bağlanabildiğinden, performans taahhüdü artık sadece şirketin kendi yüksek teknolojili makineleri için geçerli kalmıyor.


“Açık Bağlanırlık” ile CELOS Makine

Diğer üreticilere ait makineler, bütünleyici teknoloji alanlarındaki makineler ve manuel iş istasyonları bundan sonra CELOS ağına entegre edilebilir. Eski makinelerin bile belirli bir dereceye kadar bağlanması gerekir. Bu gelişmeden yeni "Açık Bağlanırlık Çözümleri" sorumludur.

Bu yüzden DMG MORI yeni CELOS PROtab formunda bir mobil asistanla CELOS NETbox formunda akıllı IIoT konektörünü dijital portföyüne ekledi. Dr. Rudzio, “Bu, bugün artık neredeyse tüm makinelerin ve iş istasyonlarının CELOS ağı üyesi olmak üzere yükseltilebileceği anlamına gelir ve dolayısıyla müşterilerimize dijital iş akışlarını optimize etme konusunda tamamen yeni özgürlük seviyeleri getirir,” taahhüdünde bulunuyor.

CELOS Manufacturing ile iş akışlarını kontrol altında tutma

Sonuç olarak, en son yazılım geliştirmeleri bile kesinlikle önem ve katma değer kazanıyor. Buna karşın, iş akışları ve işleme süreçleri artık sadece üretim bölümü alanına sürekli veri akışına dayanarak dijital olarak eşleştirilebilecek, kontrol edilebilecek ve iyileştirilebilecek.

Gelişmiş kullanıcılar için dijital sipariş planlama

ERP sisteminden sipariş kabulü için standartlaştırılmış arayüzleriyle etkileşimli planlama aracı CELOS Factory Planning bir örnektir. “Makine, materyal veya alet bulunabilirliği ve takım maliyetleri gibi çeşitli bağımlılıklar üretimde sipariş sürecinin optimum planlanması açısından dikkate alınmalıdır.

Sipariş sayıları arttıkça bu görevi manuel olarak gerçekleştirmek neredeyse imkansız hale gelir," diyor Dr. Rudzio, bir giriş açıklaması olarak. Aksine, CELOS Factory Planning, fiilen mevcut kaynakları ve kapasiteleri göz önünde bulundurarak, yazılım destekli ve merkezi programlamayı ve gerekirse mevcut siparişlerin yeniden programlanmasını mümkün kılar.

Factory Planning siparişler manuel olarak yeniden planlandığında bile mevcut sipariş yapısını ve kullanılabilir makine kapasitelerini değerlendirir ve programları kaydırır.

Oluşturan alet yönetimi

DMG MORI'den “Digital Tooling” yeni dijital CELOS iş akışının bir başka örneğidir. Üretim süreci için gerekli tüm alet bilgileri merkezi olarak yönetilir ve NC programlaması ve simülasyonu sırasında ve hatta işleme, okuma ve yükleme sırasında veya süreç içi ölçüm için tüm üretim süreci boyunca ulaşılabilir.

Bu bağlamda, alet verilerine çeşitli sistemlerle aynı anda erişilebilir. Ek olarak, tüm süreçle ilgili veriler merkezi bir alet yönetimi hafızasına kaydedilir ve böylelikle aletin geçmişi şeffaf ve tamamen izlenebilir olur.

Dijital fabrikaya doğru kademeli veya entegre bir yol

DMG MORI genel “Path of Digitization” tablosunda müşterilerine CELOS Ecosystem'in dijital ürünleri ve yazılım sistemleriyle kapsamlı, kişiselleştirilmiş uçtan uca çözümler uygulama veya güçten güce kademeli olarak ilerlemeyi ve şirketlerini yüksek şeffaflık, etkin süreçler, azami kullanılabilirlik ve en iyi olası üretim güvenilirliği için dijital fabrikaya dönüştürme fırsatı sunmaktadır.

Atölye ve iş hazırlığı için dijital uzmanlık

Dr. Rudzio, “DMG MORI'nin yazılım ürünleri ve hizmetleri müşterilerimizin kişisel olarak tasarlanmış süreçleri standartlaştırmasına ve otomatik hale getirmesine yardımcı olur,” diye açıklıyor. İş hazırlığı, planlama ve üretim için gerekli bilgiler bu amaç için istikrarlı, açık ve kolay anlaşılır bir biçimde sunulacaktır.

CELOS MIT HEIDENHAIN

CELOS with HEIDENHAIN.
CELOS with HEIDENHAIN.​​​​​​​
 • DMG MORI'den 21,5” ERGOline ve HEIDENHAIN TNC 640 ile CELOS
 • 22 giriş seviyesinde CELOS APP mevcuttur
 • Global program ayarı - CAM NC programının daha sonra doğrudan makineden uyarlanması
 • DXF dönüştürücü – CAD içe aktarma
 • Alet tabanlı işleme
 • Alın taşlayıcıların basit ve etkin kullanımı

FACTORY PLANNING – gelişmiş planlama ve programlama

 • Sipariş organizasyonu katmanlar, bağlı süreçler, bakım vs. gibi oldukça fazla bağımlılığı dikkate alır.
 • ERP sisteminden sipariş kabulü için standartlaştırılmış arayüzler
 • Ofis bölümü, üretim bölümü ve CELOS PROtab arasında bağlantı

DIGITAL TOOLING - Çalışma hazırlığı sırasında dijital alet yönetimi

Digital tool management during work preparation.
Digital tool management during work preparation.​​​​​​​
 • Tüm üretim süreci genelinde gerekli alet bilgilerinin kullanımı
 • Alet verilerinin tam dijitalleştirilmesi
 • Gerekli tüm alet bilgilerinin merkezi yönetimi

CELOS PROtab – ağ tabanlı üretimde mobil asistan

New: CELOS PROtab – a mobile assistant in networked production.
New: CELOS PROtab – a mobile assistant in networked production.​​​​​​​
 • Dijital fabrikaya bağlanmak için çözümler
 • Uygulama tabanlı kontrol ve işletim arayüzü
 • Diğer makine üreticileri için ilk kez CELOS
 • CELOS PROtab IP54 ve MIL-STD-810G endüstri standartlarını karşılar
 • CELOS uygulamalarının tüm üretim süreci genelinde kullanımı

CELOS NETbox – Bulut için yol açıyor

New: CELOS NETbox – paving the way towards the Cloud.
New: CELOS NETbox – paving the way towards the Cloud.
 • Eski nesil DMG MORI makinelerinin ve üçüncü şahıs tedarikçi makinelerinin CELOS ile ağa bağlanması
 • Arayüzler CELOS NETbox ve CELOS APP'ler arasındaki veri alışverişini etkinleştirir
 • CELOS PROtab ile bağlantılı CELOS NC programlarının seçimi
 • Entegre güvenlik duvarı sayesinde NETbox BT güvenliğini arttırır ve makineyi yetkisiz üçüncü şahısların erişimine karşı korur

CELOS COCKPIT – tek bakışta tüm üretim süreci

New: CELOS COCKPIT – the entire production process at a glance.
New: CELOS COCKPIT – the entire production process at a glance.
 • Üretim süreci boyunca üretim kontrol konsolundan kontrol
 • Üretim şeffaflığı: tüm sipariş durumları, darboğazlar, bekleme süreleri ve nedenleri
 • Kalan süreyle birlikte üretim sürecindeki ilgili siparişin durumu
 • CELOS Factory Planning ile birlikte üretim planlama ve kontrol
 • Saf yazılım çözümü olarak şirketlerde esnek kullanım
 • Kontrol konsoluyla birlikte CELOS PROtabs için şarj ve eşleştirme istasyonu

DMG MORI teknik yayınlarıyla ilgili tüm sorular için bizimle iletişim kurun.