10/05/2018|MAKTEK 2018 - Integrated Digitization

Dijitalleşmede uçtan uca çözümler

DMG MORI, entegre dijitalleştirme alanında üst düzey üretim planlamasından dijital üretim izlemeye ve dijital hizmetlere kadar tüm değer yaratma aşamalarında uçtan uca dijitalleştirme ile ilerliyor.

 • Makine, süreç ve hizmetler için entegre dijitalleştirme
 • CELOS: Üretimin dijital izlenmesi
  • MESSENGER
  • CONDITION ANALYZER
  • PERFORMANCE MONITOR
 • ISTOS PLANNING SOLUTIONS: Entegre dijital planlama süreçleri
  • PRODUCTION PLANNING
  • PRODUCTION FEEDBACK
  • PRODUCTION COCKPIT
 • NETservice ve WERKBLiQ: Üretim için dijital hizmet çözümleri
DMG MORI, entegre dijitalleştirme alanında tüm değer yaratma seviyelerinde entegre dijitalleştirme ile ilerlemektedir.

DMG MORI, takım tezgahı endüstrisinde dijitalleştirmenin öncüsü olarak bu alanda stratejik bir geleceğin olduğunu söylemeye devam etmektedir. Teknoloji lideri, Integrated Digitization sloganı ile Endüstri 4.0'a giden yolları sunmaktadır. Çekirdek alanlar, APP tabanlı kontrol ve işletim sistemi CELOS, üretim planlaması için yeni yazılım çözümleri, özel teknoloji döngüleri, CAD/CAM ve simülasyon çözümleridir. Basit ve doğrudan uzaktan hizmet için geliştirilen NETservice ve dijital bakım için geliştirilen WERKBLiQ ile tamamlanan DMG MORI, değer yaratmanın her aşamasında tutarlı bir dijitalleştirme stratejisi de sunmaktadır. DMG MORI, bu geniş portföyü ile müşterilerine uçtan uca dijitalleştirme çözümleri ile destek sağlamaktadır.


Kullanıcılar, dijitalleştirme için dahili değer yaratma süreçlerini bütünsel olarak optimize etmek isterler. DMG MORI'nin amacı, müşterilerine entegre ve istikrarlı dijitalleştirme çözümleri ile ağa bağlı üretime adım adım erişim sağlamaktır. DMG MORI, "Integrated Digitization“ ile planlama ve iş hazırlamadan ve makineden başlayarak, bu temelde dikey şirket organizasyonunu izlemektedir. Bu, üç aşamada sıralanmaktadır. "İlk aşamada CELOS ortamında ve tüm üretim ortamındaki ikinci giriş ve çıkış süreçlerinde makineye özel uygulamalar sunuyoruz. Üçüncü aşamada üreticiler üstü dijital platformlar bulunuyor. Bunlar, kullanıcıları, örneğin, hizmet ve bakımda destekleyen, herkes tarafından erişilebilen, açık bir sürümünü oluştururlar", diyor Holger Rudzio, DMG MORI Yazılım Çözümleri Genel Müdürü.

Entegre iş akışları sayesinde, APP tabanlı kontrol ve işletim sistemi CELOS, müşterilerine Endüstri 4.0'a giden yolda destek vermektedir.

CELOS: Üretimin dijital izlenmesi

APP tabanlı kontrol ve işletim sistemi CELOS ile DMG MORI, bütünsel iş akışları sayesinde müşterilere hem makine düzeyinde, hem de yukarı akış süreçlerinde Endüstri 4.0'a giden yolda sürdürülebilir şekilde destek veren bir temel oluşturdu. CELOS, DMG MORI'nin tüm yeni yüksek teknolojili makinelerine kuruludur ve kullanıcılara diğer şeylerin yanı sıra üretimi dijital olarak izlemelerini sağlamaktadır. CELOS Digital Monitoring, MESSENGER, CONDITION ANALYZER ve PERFORMANCE MONITOR uygulamalarını içermektedir.

MESSENGER, bir makine parkının mevcut durumunu merkezi olarak görselleştirmekte ve mobil cihazlar üzerinden çalışma durumu, geçerli NC programı veya iş parçası sayacı gibi makineye özgü bilgileri görüntüleyebilmektedir. Bununla birlikte durma süreleri azaltılabilir ve verimlilik arttırılabilir. Buna ek olarak, makine çalışma süresi, durma süresi ve arıza bilgileri, siparişlerin ekonomikliği de tespit edilebilir. Buna paralel olarak CONDITION ANALYZER, bileşen tabanlı makine durumunu sensör verileri aracılığıyla görselleştirmekte ve analiz etmektedir. Bununla birlikte, örneğin önleyici bir bakım desteklenebilir. PERFORMANCE MONITOR, makine kullanılabilirliğini ve bileşen kalitesini dikkate alarak, genel sistem verimliliğinin kaydını, analiz edilmesini ve görselleştirilmesini sağlamaktadır.


PRODUCTION PLANNING: Entegre dijital planlama süreçleri

DMG MORI'nin entegre üretim planlamasında kullanıcıları nasıl desteklediği, ISTOS GmbH'nın en son gelişimi ile kanıtlanmıştır. DMG MORI'nin merkez dışı olan kâr merkezi, entegre üretim planlaması için uygulamalar geliştirmiştir. PRODUCTION PLANNING, malzeme yönetimi, iş gücü planlaması, ayrıca üretim hassas planlama ve sipariş takibi gibi modüllerle sınırlı kapasitelere karşı durum planlamasını mümkün kılarak, kaynak tasarrufu ve maliyet açısından optimize edilmiş işlemleri desteklemektedir. Avantajları çok açık: PRODUCTION PLANNING, dinamik planlama ve zamanlama ile üretimde daha fazla verimlilik sunmaktadır. Daha fazla şeffaflık, daha kısa reaksiyon sürelerine ve süreçlerin sürdürülebilir optimizasyonuna izin verir. Ayrıca, öncelikleri belirleyerek bireyselleştirilmiş planlama yapmak da mümkündür. Burada belirleyici faktörler, sipariş, kurulum iş yükü, maliyetler ve teslim süreleridir. PRODUCTION PLANNING, üretici ve uygulamalardan bağımsız olarak gelecekte planlama, kontrol ve geri bildirim işlevsellikleri ile optimize edilmiş üretim için temel oluşturacak ve şu an denenmiş olan PLANNING SOLUTIONS'ın bir parçasıdır. PLANNING SOLUTIONS genel olarak PRODUCTION PLANNING, PRODUCTION FEEDBACK und PRODUCTION COCKPIT uygulamalarından oluşur ve aracı olarak SERVICE BUS ile tüm bağlı uygulamalardan ihtiyaca göre envanter sistemlerin entegrasyonu ve atölye ve ofis katı arasında iletişimi sağlamaktadır. Entegre ağ sistemleri için ilk adım.

 

NETservice ve WERKBLiQ: Üretime yönelik dijital servis çözümleri

IoTconnector, yeni DMG MORI makineleri ağının temelini oluşturmaktadır. IoTconnector'ın yeni donanım kiti ile mevcut DMG MORI makineleri de üretim ağına entegre edilebilmektedir. IoTconnector'da DMG MORI'nin NETservice'i kuruludur. Bu, takım tezgahı endüstrisinde uzaktan servis için yeni bir ölçütü temsil etmektedir. NETservice ile, makine operatörleri, servis uzmanları ve servis teknisyenleri servis konularını hızlı bir şekilde çözmek için bir uzaktan servis oturumunda çok kullanıcılı bir konferans düzenleyebilmektedir. Müşteri veya bir DMG MORI servis teknisyeni, durumu yerinde izlemek ve fotoğraflamak için yeni SERVICEcamera cihazını kullanabilmekte ve doğrudan Live-Stream yoluyla çalışan NETservice uygulamasına iletebilmektedir. Bu görsel ilave, DMG MORI yardım hattında hizmet sorunları için çok daha yüksek ve daha hızlı bir çözüm kotasına yol açmaktadır.

IoTconnector, yeni DMG MORI makineleri için ağ oluşturmanın temelini sağlarken, yeni SERVICEcamera, çalışan NETservice uygulamasına bir Live-Stream sağlamaktadır.

Hizmet kaynaklarının etkin kontrolü ile makine kullanılabilirliği önemli ölçüde artırılabilmektedir. DMG MORI, yan kuruluşu olan WERKBLiQ ile web tabanlı ve üreticiden bağımsız bir platformla, müşterinin tüm makine parkının koruyucu bakım ve bakım yönetimini sürekli olarak optimize eden bir kuruluşa sahiptir. WERKBLiQ, bakım süreçlerinin güvenli ve eksiksiz bir şekilde belgelenmesini ve kolay ve bölümler arası iletişim sağlamaktadır. Platform, bakım sürecine dahil olan tüm tarafları birbirleriyle bağlamakta ve toplam 15 modülle, örneğin teknisyenlerin doğrudan makineden hızlı bir şekilde devreye girmesini, bakımın sürekliliğini sağlayarak duruşları en aza indirilmesini ve yedek parçaların hızlı tedarik edilmesini sağlamaktadır. Böylece DMG MORI, her değer yaratma aşamasında tutarlı bir dijitalleştirme stratejisi sunmaktadır.

WERKBLiQ, bakım süreçlerinin güvenli ve eksiksiz bir şekilde belgelenmesini ve kolayca bölümler arasında iletişimi sağlamaktadır.


DMG MORI teknik yayınlarıyla ilgili tüm sorular için bizimle iletişim kurun.