01/30/2018|Pfronten 2018 Açık Hava Etkinlikleri - CELOS | ADAMOS

Entegre dijitalleşme çözümleri

DMG MORI dijital fabrikaya doğru temel adım olarak dijital iş akışlarını desteklemektedir

 • DMG MORI Path of Digitization: Vizyondan gerçeğe adım adım
 • CELOS MANUFACTURING ile iş akışları kontrol altına alma:
  • PRODUCTION PLANNING: Üretim siparişlerinin geliştirilmiş planlanması ve programlanması
  • DIGITAL TOOLING: Tüm üretim süreci boyunca tam dijital alet yönetimi için 3 CELOS uygulaması
  • DIGITAL MONITORING: Tek bakışta eksiksiz üretim süreci
 • ADAMOS: Makine yapımcılarından makine yapımcıları için IIoT platformu

“Endüstri 4.0 yeni yılda da takım tezgahı üretimi açısından hakim konu olmayı sürdürüyor. DMG MORI süreç içerisinde dinamik olarak global anahtar teslimi ortağı haline geliyor. CELOS fabrikanın, makinelerin, işlemlerin ve hizmetlerin entegre dijitalleşmesi için modüler bir çözümler portföyü sunuyor.

Bir başarıdan diğerine dijitalleşme

DMG MORI Software Solutions Genel Müdürü Dr. Holger Rudzio'ya göre atölye tüm dijitalleşmenin merkez odak noktasıdır. Onun bakış açısından en büyük avantaj: Dijital dönüşüm adım adım gerçekleştirilebilir, yani “aşağıdan yukarıya” değil, “yukarıdan aşağıya”, işleme süreçlerinden dijital iş akışları boyunca entegre olarak bağlanmış dijital fabrikalara doğru gerçekleştirilebilir. Bir projeden diğerine ve bir başarıdan bir sonrakine!

CELOS | ADAMOS
From January 2018 on "Digital Factories" will be realized in large DMG MORI showrooms in order to demonstrate the benefits of of horizontal networking on the shoopfloor live to the customers.

 Küçük ve büyük şirketler için dijitalleşmenin “alet kutusu”

Bakış açısı, DMG MORI'nin kendileri ve müşterileri için genel yol gösterici ilkeleri olduğunu açıkladığı Path of Digitisation ilkesiyle yansıtılır. Çok sayıda dijital yenilik ve gelecek projeleriyle yol gösterici ilkenin önemi oldukça arttı. Ocak 2018'den itibaren müşteriler DMG MORI teşhirlerinde yatay ağ kurmanın faydalarının canlı gösterimiyle “Digital Factories” çözümünü deneyimleyebilir. DMG MORI'de tüm bu yenilikler ve geleceğe yönelik girişimlerle bir “dijital alet kutusu” oluşturuldu. Bu kutu, daha küçük işletmelerin dijitalleşmeye basit ve uyumlu bir giriş noktasından faydalanmasını sağlayacak ve daha büyük şirketler için entegre ve modüler bir sistem olarak çalışacak.

Tamamen dijitalleştirilmiş iş akışları

2018 Bahar döneminden itibaren, planlamadan üretim planlamaya ve doğrudan izlemeye kadar CELOS Version 5.0 ile entegre dijital iş akışlarına odaklanılacak. CELOS APP paketi “DIGITAL PLANNING”, çeşitli bağımlılıkları dikkate alarak iş siparişlerinizi etkin bir şekilde düzenlemenizi sağlar. Üretim bölümünde verimlilik ve güvenilirlik söz konusu olduğunda, CELOS PRODUCTION PLANNING uygulaması kullanıcılara kesin bir artı sağlar. Bu özellikle ERP sistemlerinin, dijital üretim planlamasının ve terminal kontrollü üretimin entegre edilmiş bağlantısını kapsar. Dr. Rudzio, “Üretim planlamasıyla birlikte sürekli entegrasyon, sürekli süreç optimizasyonu sağlar,” diye açıklıyor. Bu da ayar sürelerini ve boşta geçen zamanı azaltır ve uzun vadede verimliliği arttırır. Artan dijital şeffaflık, artan planlama güvenilirliği sağlamalıdır.

Digital Tooling” bir başka iş akışı paketidir. Üretim süreci için gerekli tüm alet bilgileri, NC programlaması ve simülasyonu sırasında ve hatta işleme, okuma ve yükleme sırasında merkezi olarak CELOS APP ile yönetilebilir.. Süreç içinde alet verilerine çeşitli sistemlerle aynı anda erişilebilir. Süreçle ilgili tüm veriler merkezi alet yönetimi sisteminde saklanması, bir aletin geçmişini şeffaf ve tamamen izlenebilir kılar.

İyileştirilmiş planlama ve programlama için CELOS ÜRETİM PLANLAMASI

 • Üretim için akıllı planlama aleti
 • Teslim tarihlerine daha iyi uyum için daha yüksek şeffaflık
 • İş yapma sürelerinin ve seri boyutlarının optimizasyonu
 • Kapasite rezervlerinin görüntülenmesi
 • Bakım planlaması
 • BDE/MDE geribildirimi
 • ERP sistemlerinden siparişlerin aktarılmasına yönelik arayüz

CELOS DIGITAL TOOLING – entegre edilmiş dijital alet yönetimi için üç CELOS APP

1. CELOS TOOL AGENT

 • Dijital aletlerin oluşturulması ve yönetimi
 • Alet parametrelerinin ayarlanması
 • Ön ayar verilerinin kaydedilmesi

2. CELOS TOOL ANALYZER

 • Kayıtlı alet ve işlem verilerinin analizi

3. CELOS TOOL HANDLING

 • Fiziksel aletlerin iyileştirilmiş kullanımı (yükleme ve boşaltma)
 • Dijital ve fiziksel aletlerin tanımlanması ve uyarlanması

İlave faydalarla izleme

Digital Monitoring” uygulama paketi, üretim sırasında daha fazla şeffaflık için dijital fabrikadaki tüm önemli bilgileri görüntüler. CELOS CONDITION ANALYZER uygulaması, makine sensörü verilerini kaydetmeyi, saklamayı, analiz etmeyi ve görüntülemeyi sağlar. CELOS APP daha sonra örneğin makine sorunlarının erken teşhisi için bir veya birkaç makinenin analiz edilmesini mümkün kılar. PERFORMANCE MONITOR konumdan bağımsız olarak güncel makine kullanılabilirliğini ve verimliliğini görüntüler. Dolayısıyla CELOS APP temel üretim parametreleri, yani kilit performans göstergeleri (KPI) için şeffaflık ve izleme seçenekleri sunar.

Her şey bir bakışta

CELOS COCKPIT, üretim ortamındaki tüm makineler arasındaki arayüz olarak çalışır. Hem DMG MORI makinelerinden hem de harici fabrikalardan atölyeyle ilgili bütün bilgiler burada bir araya gelir. Kullanıcılar üretim bölümünün durumuna dair genel bir görüş edinebilir ve DMG MORI tarafından sağlanan ilgili dijital iş akışlarıyla siparişler ve arızalar (darboğazlar, bekleme süreleri, nedenler ve kalan çalışma süreleri) hakkında bilgi alabilir. CELOS Version 5.0 ile SIEMENS, HEIDENHAIN ve MAPPS kontrollerine sahip tüm DMG MORI makineleri (SLIMline makineleri hariç) Nisan 2018 itibariyle CELOS Version 5.0 ile kullanılabilecektir. Eski CELOS sürümlerine sahip mevcut makineler en son yazılıma güncellenebilecek. CELOS Version 5.0 güncellemesi DMG MORI Service tarafından, bir “güncelleme çubuğu” kullanılarak gerçekleştirilecektir. Veri ve iletişim ayarları tamamen olduğu gibi kalır. Her müşteriye faaliyetin başlaması sırasında yeni özellikler hakkında temel eğitim verilir. 

CELOS DIGITAL MONITORING – Tek bakışta eksiksiz üretim süreci

COCKPIT
CELOS MESSENGER, CONDITION ANALYZER, PERFORMANCE MONITOR, PRODUCTION PLANNING ve TOOL ANALYZER uygulamalarından ilgili makine verilerinin görüntülenmesi

MESSENGER
Arıza sürelerinin anında tespit edilmesi sayesinde verimlilikte artış

CONDITION ANALYZER
Azami makine verimliliği için doğrudan geribildirimle makine verilerini kayıt ve analiz etme

PERFORMANCE MONITOR
Üretimden gelen doğrudan geribildirime dayanarak makinenin kullanılabilirliği ve yeterliliğinin kaydedilmesi, analiz edilmesi ve görüntülenmesi

ADAMOS ile anahtar teslimi proje tedarikçisine

DMG MORI üretim bölümün sayısallaştırılmasıyla CELOS Digital Factory'nin önemli bir elemanını uygulamaya koydu. DMG MORI dijitalleşmeyi daha da genişletmek için, makine mühendisliği ve BT alanlarından ortaklarıyla birlikte ADAMOS IIoT inisiyatifini kurdu.

IIoT inisiyatifinin stratejik önemi hakkında Dr. Rudzio şunları vurguluyor: “Dijitalleşme sürecine dair daha fazla kontrole sahip ve bu süreci aktif bir biçimde şekillendirecek konumda olduğumuzdan ADAMOS ‘Path of Digitization’ açısından önemli bir bileşendir”. DMG MORI bağımsız olarak platform tabanlı bir iş modeli geliştirirken ADAMOS GmbH, temel yazılım ürünleri ve dijital ürünlerle veritabanlı hizmetlerin kullanılabilirliği konusunda gerekli IIoT altyapısı alanında işbirliği yapıyor.

Global ADAMOS inisiyatifinin temeli emsalleriyle işbirliği içinde makine mühendisliğinin dijital geleceğini geliştirmek. Dr. Rudzion, “Disiplinler arası işbirliğiyle dijital üretimin kurallarını hep birlikte belirlemek istiyoruz. Bu, sanayi şirketlerinin yazılım şirketleri veya büyük İnternet işletmeleriyle bağımlı bir ilişkiye girme riskini önleyebilmelerinin tek yolu,” diyor. DMG MORI Dürr, Zeiss, ASM, Engel ve Software AG gibi güçlü ortaklarıyla ADAMOS üzerinde çalışıyor. Ortaklıkların devamı gelecek.

DMG MORI, CELOS uygulaması tabanlı kontrol ve işletim sistemiyle başladı. CELOS Üretim halihazırda veritabanlı süreçlerin tamamen fabrikada planlanmasını ve görüntülenmesini mümkün kılıyor. ADAMOS sayesinde CELOS artık makine mühendisliği sektörü için açık bir ağa ve dijital bir pazar yerine genişletilebilir. Dr. Rudzio'nun çıkardığı sonuç şöyle: “Müşterilerimize makinelerimize yönelik kapsamlı dijital hizmetler sunabiliriz. Üretimin tüm işlem zincirini dijital hale getirebiliyor ve ADAMOS sayesinde 360 derece yaklaşımını kullanarak müşterilerimiz için temel ve entegre süreçleri başarıyla tasarlayabiliyoruz.


Makine mühendisliği sektörü dijitalleşmeyi şekillendiriyor

CELOS, ADAMOS temelinde dijital pazara genişletilecek. Bu, DMG MORI'nin müşterilerine dijital fabrikada en yüksek seviyede güvenlik, şeffaflık ve verimlilik için entegre, dijital ve açık uçtan uca çözümler sunmasına olanak sağlayacaktır.

GERÇEKLER

 1. Global işbirliği: DMG MORI, Dürr, Software AG, Zeiss, ASM ve Engel Endüstri 4.0 için güçlerini ADAMOS'ta birleştirdiler ve daha fazla ortaklığa açıklar
 2. Açık platform: ADAMOS IIoT platformu üretici ayrımı yapmaz ve "önde gelen" IIoT teknolojisi ve ortaklarının öncü sektör bilgilerini birleştirir
 3. Geniş uygulama portföyü: ADAMOS Uygulaması Fabrika İşbirliği, hızlı ve ortak uygulama geliştirme olanakları için ortaklarının teknolojik uzmanlığına ve sektör bilgisine odaklanır
 4. Dijital pazar yerleri: Ortaklar kendi kimlikleriyle dijital uzmanlıklarını ve müşterileri için bağımsız pazar yerlerini temsil eder (ör. ADAMOS tarafından sağlanan CELOS)
 5. Güçlü kurulum: ADAMOS GmbH ve ADAMOS Uygulaması Fabrika İşbirliği 1 Ekim 2017 tarihinde yaklaşık 200 uzman, ortaklar tarafından kapsanan 5 dijital pazar yeri ve 30'dan fazla uygulamayla başladı
 6. Uçtan uca: ADAMOS ile DMG MORI müşterilerine, ortaklarına ve tedarikçilerine entegre dijitalleşme stratejisi sunabilmektedir

DMG MORI teknik yayınlarıyla ilgili tüm sorular için bizimle iletişim kurun.