Satın almada sorumluluk

Çok sayıda proje ve girişimle, kurumsal sorumluluğu nasıl uyguladığımızı ortaya koyuyoruz. Sürdürülebilir ve bütünsel: Ürün ve binalarımızdan tedarikçilerimize, müşterilerimize ve çalışanlarımıza kadar.

Sürdürülebilirlik bir zorunluluktur. Bu DMG MORI'de elbette satınalma için de geçerlidir. Bu nedenle, sürdürülebilirlik standartlarına dünya çapında uyum sağlanması tedarikçilerimizle işbirliği için temel şarttır!

Timo Rickermann, Satınalma Direktörü

Tedarikçilerimizden şunları bekliyoruz:

 • İşbirliğinin öngördüğü etik ve ilkesel gereksinimlere bağlayıcı bir şekilde rıza gösterme
 • Temel ilkelerimize riayet
 • Gereksinimlerin tedarik zincirinde aktarımı

Daha da geliştirilen yönetim anlayışımızla işbirliği içinde dijital sorumluluk alıyoruz.

Olası risk faktörlerinin gözden geçirilmesi, kaliteye ek olarak özellikle örn. enerji yönetimi veya iş güvenliği ve sağlığı gibi çevre standartları ve sosyal gerekliliklerin yanı sıra yolsuzlukla mücadele ve kartel hukuku gibi uygunluk konularını da içerir. Tedarikçilerimizin bilgileri basit bir anket aracılığıyla toplanır ve yeterlilik matrisinde değerlendirilir.  Gereksinimlerin karşılanması, SAP Ariba platformumuzdaki ihalelere teklif verme şansını artırır. Buna ayrıca

 • davranış kurallarına ve
 • asgari ücret yasasına riayet edilmesi ile
 • veri koruma yönetmeliğinin onaylanması da dahildir.

Ancak bu koşulların sağlanmış olması halinde iyi bir iş ilişkisinin kurulması söz konusu olur.  Tedarikçi ise böylece şu avantajlara sahip olur:

 • önceden saptanmış tedarikçi anketi
 • uluslararası standartlara uyum
 • birden fazla dilde mevcudiyet ve kolay kullanılırlık
 • tedarikçiler için ücretsiz

İş ortaklığı esnasında risk değerlendirmesi için bir erken uyarı sisteminden faydalanıyoruz. Sistem ödeme gücü, teslimat ve kalite performansının yanı sıra sürdürülebilirlik ile ilgili riskler hakkında zamanında bilgi sağlar. Ayrıca işgücü uygulamaları ve insan hakları ihlallerini veya çevresel riskleri de bildirir: 

 • Tedarik zincirinde veya münferit tedarikçilere risk oluşumu durumunda sorumlular proaktif bir şekilde bilgilendirilir
 • En iyi 100 tedarikçi için aylık kontrol (toplam satınalma hacminin %80'i)

 Erken uyarı sistemi raporlar sayesinde nitelikli bir risk değerlendirmesi sağlar.

Her risk kriterine karşılık gelen toplam skor belirleyicidir ve tedarikçilerle yapılan görüşmelerde temel teşkil eder. Amaç, riskli tedarikçilerin sayısını azaltmaktır. Risk değerlendirmesi sonuçları düzenli olarak hem aylık satınalma raporlamasına hem de üst düzey tedarikçi değerlendirmesine dahil edilir.