Veri Koruma

İnternet sayfamızı ziyaret ettiğiniz ve ürünlerimize ilgi duyduğunuz için çok mutluyuz. Kişisel verilerinizin korunması bizim için çok önemlidir. Aşağıda internet sayfamızın kullanılmasında ve içeriklerimizden faydalanmada kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgiler sunuyoruz. Kişisel veriler; mesela isim, adres, e-posta adresi ve kullanıcı davranışı gibi şahsen sizinle ilişkilendirilebilir olan verilerdir.

1. Sorumlu kişi, sipariş işlemcisi, veri koruma görevlisi.

 1. AB Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 4 fıkra 7 uyarınca sorumlu kişi, DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT şirketidir (Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, info@dmgmori.com) ("Biz").
 2. Bu internet sayfası, bizim adımıza DMG MORI Global Marketing GmbH şirketi (Antoniusstrasse 14, DE-73249 Wernau, info@dmgmori.com) tarafından işletilmektedir.
 3. Veri koruma hukukuna ilişkin sorularınız için, holding veri koruma görevlimiz hizmetinizdedir. Holding veri koruma görevlimize GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH şirketi, holding veri korumaya teslim edilmek üzere DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, responsibility@dmgmori.com adresinden ulaşabilirsiniz.

2. Kişisel verilerin işlenmesi hakkında genel bilgi

 1. Kişisel verilerinizi, esas olarak sadece çalışır durumda bir internet sayfasının, içeriklerimizin ve hizmetlerimizin sunulması için gerekli olduğu ölçüde işleriz. Kişisel verilerin işlenmesi, daima onaydan sonra gerçekleşir. Bunun istisnası, gerçek sebeplerden dolayı önceden onay alınması imkânsız olan ve verilerin işlenmesine kanuni hükümlerce izin verilmiş olan vakalarda geçerlidir.
 2. Kişisel verilerin işlenmesi süreçleri için ilgili kişiden onay almamız halinde, Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 6 fıkra 1 lit. a, bu işlemin hukuki dayanağı olarak geçerlidir.
  İlgili kişinin tarafı olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesinde, Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 6 fıkra 1 lit. b, bu işleme hukuki dayanak olarak geçerlidir. Bu, ön sözleşmeye dayalı tedbirlerin uygulanmasına yönelik gerekli işleme süreçleri için de geçerlidir.
  Eğer kişisel verilerin işlenmesi tabi olduğumuz bir hukuki yükümlülüğün ifası için gerekliyse, bu durumda Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 6 fıkra 1 lit. c, hukuki dayanak işlevi görür.
  İlgili kişinin veya başka bir gerçek kişinin hayati öneme sahip menfaatlerinin kişisel verilerin işlenmesini gerekli kılması halinde, Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 6 fıkra 1 lit. d, hukuki dayanak olarak işlev görür.
  Eğer işleme, bizim veya bir üçüncü kişinin haklı menfaatlerinin korunması için gerekliyse ve ilgili kişinin menfaatleri, temel hakları ve temel özgürlükleri ilk sayılan menfaatleri aşmıyorsa bu durumda Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 6 fıkra 1 lit. f, işlemenin hukuki dayanak olarak işlev görür. 
 3. İlgili kişilerin kişisel verileri, kaydın amacının ortadan kalkmasıyla silinir veya bloke edilir. Bunların dışında bir belleğe geçirme, sorumlunun tabi olduğu Avrupa kanun koyucusu veya milli kanun koyucunun birlik hukukuna ilişkin yönetmeliklerinde, kanun veya diğer hükümlerinde öngörülmüş olması halinde gerçekleşir. Verilerin bloke edilmesi veya silinmesi, adı geçen normlar tarafından öngörülen bir kayıt süresinin dolması halinde de gerçekleşir. Bir sözleşme akdi veya bir sözleşme ifası için verilerin kaydının sürdürülmesinin gerekli olması durumu saklıdır.
 4. E-posta, iletişim formu veya internet sayfamıza kayıt yoluyla bizimle iletişime geçmeniz durumunda, sizin tarafınızdan bildirilen veriler, sorularınızı/taleplerinizi işlemek için bizim tarafımızdan kaydedilir. Bu bağlamda oluşan verileri, kayıtlı kalma gereği ortadan kalktıktan sonra sileriz veya kanuni saklama yükümlülüklerinin olması halinde işlenmesini kısıtlarız.
 5. Eğer hizmetimizin münferit fonksiyonları için alt hizmet sunucularına başvurursak veya verilerinizi reklam amaçlı kullanmak istersek, detayları aşağıda görüldüğü gibi sizi ilgili süreç hakkında bilgilendiririz. Bu arada kayıt süresinin belirlenmiş kriterlerini de sayarız.

3. İnternet sayfamızı ziyaret sırasında kişisel verilerin derlenmesi

 1. İnternet sayfasının sadece bilgi amaçlı kullanılmasında, yani eğer kayıt olmazsanız veya bize başka türlü bilgi göndermezseniz, sadece tarayıcınızın sunucumuza aktardığı kişisel verileri derleriz. İnternet sayfamızı görmek istediğinizde, internet sayfamızı size gösterebilmemiz ve stabilite ve emniyet sağlayabilmemiz için teknik olarak bize gereken aşağıdaki verileri derleriz (Hukuki dayanak, Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 6 fıkra 1 lit. f:
  - IP adresi
  - Talebin tarihi ve saati
  - Greenwich Mean Time (GMT) ile zaman dilimi farkı
  - Talebin içeriği (somut sayfa)
  - Erişim statüsü/HTTP-Statü kodu
  - Her defasında aktarılan veri miktarı
  - Talebin geldiği internet sayfası
  - Tarayıcı
  - İşletim sistemi ve işletim sisteminin kullanıcı platformu
  - Tarayıcı yazılımının dili ve sürümü.

 2. Daha önce sayılan verilere ek olarak internet sayfamızın kullanımında bilgisayarınızda çerezler kaydedilir. Çerezler, sabit diskinizde kullandığınız tarayıcıya tasnif edilip kaydedilen ve bu çerezi koyan birime (burada biz) belirli bilgiler aktaran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, herhangi bir program uygulayamaz veya bilgisayarınıza virüs aktaramaz. İnternet hizmetinin genel olarak daha kullanıcı dostu ve daha etkin yapılmasına hizmet eder.
 3. Çerez kullanımı:
  a) Bu internet sayfası, kapsamı ve çalışma şekli aşağıda açıklanan aşağıdaki türlerde çerezler kullanmaktadır:
  - Geçici çerezler (bunun için bkz. b)
  - Kalıcı çerezler (bunun için bkz. c).
  b) Geçici çerezler, tarayıcıyı kapattığınız zaman kendiliğinden silinir. Özellikle oturum çerezleri bu gruptandır. Bu çerezler, tarayıcınızın değişik taleplerini ortak oturuma tasnif eden bir oturum kimliği (ID) kaydeder. Böylece internet sayfamıza tekrar döndüğünüzde bilgisayarınız tekrar tanınabilir. Oturum çerezleri, internet sayfasından çıktığınız veya tarayıcıyı kapattığınız zaman silinir.
  c) Kalıcı çerezler, en geç üç ay sonra silinir. Tarayıcınızın güvenlik ayarlarından çerezleri her zaman silebilirsiniz.
  d) Tarayıcı ayarlarınızı isteğinize göre yapılandırabilir ve mesela üçüncü parti çerezlerin veya tüm çerezlerin kabulünü ret edebilirsiniz. Bu halde duruma göre bu internet sayfasının tüm fonksiyonlarını kullanamayabileceğinize dikkatinizi çekeriz.
  e) Bizde bir hesabınız olması halinde, daha sonraki ziyaretlerinizde sizi tanıyabilmek için çerez koyarız. Aksi takdirde her ziyaretinizde yeniden giriş yapmak zorunda kalırsınız.

4. İnternet mağazamızın kullanımı

 1. Eğer internet mağazamızda sipariş vermek isterseniz, siparişinizin işlenmesi için gerekli olan kişisel verilerinizi vermeniz, sözleşme akdi için gereklidir. Sözleşmenin yapılabilmesi için gerekli olan zorunlu alanlar ayrıca işaretlenmiştir, diğer veriler ise gönüllülük esasına dayanır. Sizin tarafınızdan verilen verileri, siparişinizin halledilmesi için işleriz. Bunun için ödeme bilgilerinizi, bankamıza iletebiliriz. Bunun hukuki dayanağı Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 6 fıkra 1 lit. b'dir.

  Sipariş için bir kullanıcı hesabı açmanız gerekir. Bu hesap aracılığıyla verilerinizi, daha sonraki diğer alımlarınız için kaydederiz. "Hesabım" komutu altında bir hesap açılması halinde verileriniz, rücu edilebilir bir şekilde kaydedilir. Kullanıcı hesabınızınkiler de dahil tüm diğer verileri, müşteri alanında her zaman silebilirsiniz.

  Ayrıca tarafınızdan verilen verileri, ürün yelpazemizdeki diğer ilgi çekici ürünler hakkında bilgilendirmek veya teknik bilgiler içeren E-postalar göndermek için işleyebiliriz.
 2. Ticaret ve vergi hukuku hükümleri sebebiyle, adres, ödeme ve sipariş bilgilerinizi on yıllık bir süre için kaydetmekle yükümlüyüz.
 3. Üçüncü kişilerin kişisel verilerinize ve özellikle mali verilerinize yetkisiz erişimlerini engellemek için, sipariş süreci TLS tekniğiyle şifrelenir.
 4. Tarafımızdan sunulan önce satın alıp sonra ödeme opsiyonunda, Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 6 fıkra 1 lit. f temelindeki haklı menfaatlerimizin korunması ve özellikle çevrimiçi mağazamızı ödeme aksaklıklarından ve istismarlardan korumak için, bu konuda uzmanlaşmış hizmet şirketlerinden kimlik ve kredibilite bilgisi alma hakkımızı saklı tutarız. Kimlik ve kredibilite hakkında bilgiler, bizim tarafımızdan Creditreform gibi kuruluşlardan alınır.
  Creditreform tarafından veri işleme hakkında ayrıntılı bilgileri ve Creditreform tarafından yapılacak ve kredibilite bilgisinin içeriği olabilecek olasılık değerleri hesaplamalarını şu adresten elde edebilirsiniz: https://en.creditreform.de.
  Kredibilite bilgisini, sadece sizinle olan sözleşme ilişkisinin gerekçelendirilmesi, uygulanması ve sona erdirilmesi konusunda düşünülen bir kararı vermek için işleriz. Kredibilite incelemesi amacıyla verilerinizin işlenmesine, Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 21'e göre itiraz edebilirsiniz.

5. Başvuru imkânları

İnternet sayfamızda ya da e-posta yoluyla bize başvurabilirsiniz. Başvurmanız halinde, veri formunda verdiğiniz ya da e-posta yoluyla gönderdiğiniz verilerinizi derleyip kaydederiz. Verilerinizi, sadece başvurunuzun ele alınması amacıyla işleriz. İşlemenin hukuki dayanağı, Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 6 fıkra 1 lit. b'dir. Eğer size bir iş imkânı sunamazsak verilerinizi, başvuru sürecinin sona ermesinden sonra azami altı ay süreyle kaydederiz.

6. Bülten

 1. Onayınızla güncel ve ilgi çekici tekliflerimiz hakkında sizi bilgilendireceğimiz bültenimize abone olabilirsiniz.
 2. Bültene kayıt için çift onay yöntemini (Double-opt-in-Verfahren) kullanın. Bu yöntemin anlamı şudur: siz kaydınızı yaptıktan sonra, verilen e-posta adresine bülten gönderilmesini istediğinizi onaylamanızı rica edeceğimiz bir e-posta göndeririz. Eğer kaydınızı 24 saat içinde onaylamazsanız, bilgileriniz bloke edilir ve bir ay sonunda kendiliğinden silinir. Bunun dışında kullandığınız IP adresinizi ve kaydınızın ve onayınızın zamanını kaydederiz. Yöntemin amacı, kaydınızı ispat etmek ve duruma göre kişisel verilerinizin muhtemel bir istismarını aydınlatabilmektir.
 3. Bültenin gönderilmesi için zorunlu alan, sadece e-posta adresinizdir. Özel olarak işaretlenmiş diğer veriler, gönüllülük esasına dayalı olup size şahsen hitap edebilmek için kullanılır. Onayınızdan sonra bültenlerin gönderilmesi amacıyla e-posta adresinizi kaydederiz. Hukuki dayanak, Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 6 fıkra 1 lit. a'dır .
 4. Bülten gönderilmesine onayınızı her zaman iptal edebilir ve bülten aboneliğini iptal edebilirsiniz. İptali, her bir bülten e-postasında sunulan bağlantıya tıklayarak disagree@dmgmori.com adresine veya öncesinde verilen iletişim bilgilerine bir haber göndererek beyan edebilirsiniz.
 5. Bültenin gönderilmesinde sizin kullanıcı davranışınızı değerlendirdiğimize dikkatinizi çekeriz. Bu değerlendirme; gönderilen e-posta adreslerini, web işaretçilerin (Web Becons) ya da internet sayfamızda kayıtlı olan tek piksel resim dosyalarını ifade eden Tracking-Pixel'i içerir. Değerlendirme için 3 numaralı bölümde adı geçen verileri web işaretçilerini (Web-Beacons), e-posta adresi ve bir ID ile ilişkilendiririz. Bülten kapsamındaki bağlantılar da bu ID'yi içerir. Bu şekilde kazanılan verilerle, bülteni sizin bireysel ilgilerinize uyarlamak için bir kullanıcı profili oluştururuz. Bu arada bültenimizi ne zaman okuduğunuzu, bültendeki hangi bağlantılara tıkladığınızı derleyip buradan kişisel ilgileriniz hakkında çıkarımlarda bulunuruz. Bu verileri, internet sayfamızda gerçekleştirdiğiniz eylemlerinizle ilişkilendiririz.
  Her e-postada sunulan özel bağlantı aracılığıyla bu izlemeye (Tracking) her zaman itiraz edebilirsiniz. Bilgiler, bültene aboneliğiniz süresince kayıtlı tutulur. Kaydın silinmesinden sonra veriler, sadece istatistik olarak ve anonim şekilde kayıt edilir. Ayrıca e-posta programınızda resimlerin gösterilmesini standart olarak devre dışı bırakmanız halinde, böyle bir izleme (Tracking) mümkün değildir. Bu durumda bülten size tamamen gösterilmez ve muhtemelen tüm fonksiyonları kullanamazsınız. Eğer resimleri manüel göstertirseniz, yukarıda bahsi geçen izleme (Tracking) gerçekleşir.

7. Google Analytics kullanımı

 1. Bu internet sayfası, Google Inc. ("Google") şirketinin bir internet analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanmaktadır. Google Analytics, bilgisayarınıza kaydedilen ve sizin sayenizde, internet sayfasının kullanımının analizine imkân tanıyan metin dosyaları olan "çerezler" kullanır. Bu internet sayfasını kullanımınız hakkında çerezlerle üretilen bilgiler, esas olarak Google şirketinin ABD'deki bir sunucusuna aktarılıp orada kaydedilir. Ancak bu internet sayfasında IP anonimleştirme fonksiyonunun etkinleştirilmesi halinde IP adresiniz, Avrupa Birliği ülkeleri veya Avrupa Ekonomi Alanı Sözleşmesi üye ülkeleri dahilinde Google tarafından önceden kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda bütün IP adresi Google şirketinin ABD'deki bir sunucusuna aktarılıp orada kaydedilir. Bu sayfanın işleticisi adına Google; internet sayfası kullanımınızı değerlendirmek, internet sayfası aktiviteleri hakkında raporlar hazırlamak ve internet sayfası işleticisi için internet sayfası kullanımı ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sunmak için bu bilgileri kullanacaktır.
 2. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınızdan aktarılan IP adresi, Google şirketinin diğer verileriyle birleştirilmez.
 3. Çerezlerin kaydedilmesini, tarayıcı programınızın buna yönelik bir ayarıyla engelleyebilirsiniz; ancak bu durumda duruma göre internet sayfasının tüm fonksiyonlarını tamamen kullanamayabileceğinize işaret ederiz. Bunun dışında çerezler tarafından üretilen ve internet sayfasının kullanımıyla ilgili verilerin Google şirketinde derlenmesini (IP adresiniz de dahil) ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini, aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini (Browser-Plug-in) indirip yükleyerek engelleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr.
 4. Bu internet sayfası, "_anonymizeIp()" genişletmesiyle birlikte Google Analytics kullanmaktadır. Bu sayede IP adresleri kısaltılır, kişiyle ilişkilendirilebilirlik imkânsız kılınır. Eğer hakkınızda derlenen veriler bir kişi bağlantısına sahip olursa bu kişi bağlantısı hemen imkânsız kılınır ve böylece kişisel veriler derhal silinir.
 5. İnternet sayfamızı analiz etmek ve düzenli olarak iyileştirmek için Google Analytics kullanmaktayız. Kazanılan istatistikler sayesinde hizmetlerimizi iyileştirip kullanıcı olarak sizin için daha ilgi çekici tasarlayabiliriz. Kişisel verilerinizin ABD'ye aktarıldığı istisnai durumlar için Google, AB-ABD Veri Koruma Kalkanı'na (EU-US Privacy Shield) tabi olmuştur, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Google Analytics tarafından kullanımın hukuki dayanağı, Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 6 fıkra 1 bent 1 lit. f'dir.
 6. Üçüncü sunucuların bilgisi: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Faks: +353 (1) 436 1001. Kullanıcı şartları: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, Veri korumaya genel bakış: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=tr, ve veri koruma beyanı: https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=.

8. YouTube videolarıyla bağlantı

 1. Çevrimiçi hizmetimizde https://www.YouTube.com adresinde kayıtlı ve internet sayfamızdan doğrudan oynatılabilen YouTube videolarıyla bağlantı kurduk. Tüm bu videolarla "genişletilmiş veri koruma modunda" bağlantı kurulmuştur, yani videoları oynattığınız zaman kullanıcı olarak hiç bir veri YouTube'a aktarılmaz. Ancak videoları çaldığınız zaman fıkra 2'de sayılan veriler aktarılır. Bu veri aktarımı üzerinde bir etkimiz yoktur.
 2. İnternet sayfasını ziyaretinizle YouTube, internet sayfamızın ilgili alt sayfasını çağırdığınız bilgisini alır. Ayrıca bu açıklamanın 3 numaralı bölümünde bahsi geçen veriler de aktarılır. Bu aktarma, YouTube'un sizin giriş yaptığınız bir kullanıcı hesabı sunmasından veya böyle bir hesabın olmamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Google'a giriş yaptığınız zaman, verileriniz doğrudan hesabınıza tasnif edilir. Profilinizin YouTube'da tasnifini istemezseniz, tuşu aktifleştirmeden önce çıkış yapmanız gerekir. YouTube, verilerinizi kullanıcı profili olarak kaydeder ve reklam, piyasa araştırması ve/veya kendi internet sayfasının ihtiyaca uygun tasarımı için kullanır. Böyle bir değerlendirme, özellikle (giriş yapmayan kullanıcılar için bile) ihtiyaca göre reklam yapmak ve sosyal ağların kullanıcılarına internet sayfamızdaki aktiviteleriniz hakkında bilgi vermek için gerçekleşir. Bu kullanıcı profili oluşturulmasına karşı bir itiraz hakkınız mevcuttur; ancak bu hakkınızı kullanmak için YouTube'a başvurmanız gerekmektedir.
 3. YouTube tarafından gerçekleştirilen veri derlemenin amacı, kapsamı ve bu verilerin işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgileri, veri koruma beyanında bulabilirsiniz. Orada özel hayatın korunması hakkındaki haklarınız ve engel olma imkânları hakkında diğer bilgileri de bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr. Google, kişisel verilerinizi ABD'de de işlemektedir ve orada AB-ABD Veri Koruma Kalkanı'na (EU-US Privacy Shield) tabi olmuştur, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9. Google maps bağlantısı

 1. Bu internet sayfasında Google Maps hizmetleri kullanılmaktadır. Bu sayede size interaktif haritaları doğrudan internet sayfasında gösterebilmekte ve konforlu bir harita kullanım fonksiyonu imkânı sunmaktayız.
 2. İnternet sayfasını ziyaretinizle Google, internet sayfamızda ilgili alt sayfayı çağırdığınız bilgisini alır. Ayrıca bu açıklamanın 3 numaralı bölümünde bahsi geçen veriler de aktarılır. Bu aktarma, Google'ın sizin giriş yaptığınız bir kullanıcı hesabı sunmasından veya böyle bir hesabın olmamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Google'a giriş yaptığınız zaman, verileriniz doğrudan hesabınıza tasnif edilir. Profilinizin Google'da tasnifini istemezseniz, tuşu aktifleştirmeden önce çıkış yapmanız gerekir. Google, verilerinizi kullanıcı profili olarak kaydeder ve reklam, piyasa araştırması ve/veya kendi internet sayfasının ihtiyaca uygun tasarımı için kullanır. Böyle bir değerlendirme, özellikle (giriş yapmayan kullanıcılar için bile) ihtiyaca göre reklam yapmak ve sosyal ağların kullanıcılarına internet sayfamızdaki aktiviteleriniz hakkında bilgi vermek için gerçekleşir. Bu kullanıcı profili oluşturulmasına karşı bir itiraz hakkınız mevcuttur; ancak bunu hakkınızı kullanmak için Google'a başvurmanız gerekmektedir.
 3. Eklenti sunucusu tarafından gerçekleştirilen veri derlemenin amacı, kapsamı ve bu verilerin işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgileri, sunucunun veri koruma beyanında bulabilirsiniz. Orada bu konudaki haklarınız ve özel hayatın korunmasına yönelik engel olma imkânları hakkında diğer bilgileri de bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr. Google, kişisel verilerinizi ABD'de de işlemektedir ve orada AB-ABD Veri Koruma Kalkanı'na (EU-US Privacy Shield) tabi olmuştur, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10. Google Adwords Dönüştürme kullanımı

 1. Reklam araçlarıyla (Google Adwords olarak adlandırılır) harici sayfalarda cazip tekliflerimize dikkat çekmek için Google Adwords hizmetini kullanmaktayız. Reklam kampanyalarının verilerine kıyasla münferit reklam uygulamalarının ne kadar başarılı olduğunu araştırırız. Bununla size ilginizi çekecek reklamlar gösterme, internet sayfamızı sizin için daha ilginç tasarlama ve reklam masraflarının adil bir şekilde hesaplanması amacını takip ederiz.
 2. Bu reklam araçları, Google tarafından "reklam sunucu" (Ad Server) olarak adlandırılan sunuculara gönderilir. Bunun için reklamın gösterilmesi veya kullanıcı tarafından tıklama gibi belirli başarı ölçüm parametrelerinin ölçümüne imkân tanıyan reklam sunucusu çerezleri (Ad Server Cookies) kullanırız. Eğer bir Google reklamı üzerinden internet sayfamıza gelirseniz, bu durumda bilgisayarınıza Google Adwords tarafından bir çerez kaydedilir. Bu çerezler, esas olarak 30 gün içinde geçerliliğini kaybeder ve sizi şahsen belirleme amacına hizmet etmemelidir. Bu çerezlere esas olarak analiz değerleri olarak benzersiz çerez kimliği (Unique Cookie-ID), yerleştirme başına reklam gösterme (Ad Impressions) sayısı (Frequency), son gösterim (Post-View dönüşümü için önemlidir) ve üyelik sonlandırma (Opt-Out) bilgileri (kullanıcının artık rahatsız edilmek istemediği işareti) kaydedilir.
 3. Bu çerezler, Google'ın internet sunucunuzu tekrar tanımasını sağlar. Eğer bir kullanıcı bir Adwords müşterisinin internet sayfasının belirli sayfalarını ziyaret ederse ve kendi bilgisayarındaki çerezlerin süresi henüz dolmadıysa, bu durumda Google ve müşteri, kullanıcının reklama tıkladığını ve bu sayfaya yönlendirildiğini anlayabilir. Her Adwords müşterisine başka bir çerez tahsis edilir. Böylece çerezler, Adwords müşterilerinin internet sayfaları üzerinden takip edilemez. Bahsi geçen reklam uygulamalarında biz şahsen hiç bir kişisel veri derleyip işlemeyiz. Google'dan sadece istatistiki değerlendirme alırız. Bu değerlendirmeler vasıtasıyla, kullanılan reklam uygulamalarından hangilerinin özellikle etkin olduğunu görebiliriz. Reklam araçlarının kullanılmasından başkaca bir veri elde etmeyiz; özellikle bu bilgiler aracılığıyla kullanıcıları teşhis edemeyiz.
 4. Kullanılan pazarlama araçları sebebiyle tarayıcınız, Google sunucusuyla otomatik olarak bir bağlantı kurar. Bu araçların Google tarafından kullanılmasıyla derlenen verilerin kapsamı ve bunların dışındaki kullanımlarına bir etkimiz yoktur ve bilgi seviyemize uygun şekilde sizi bilgilendiririz: Adwords dönüştürmeye bağlanma vasıtasıyla Google, internet sunumuzun ilgili sayfaları çağırdığı ve bir reklamımıza tıkladığınız bilgisini alır. Şayet bir Google hizmetine kayıtlıysanız, Google ziyaretinizi hesabınıza tasnif edebilir. Google kaydınız olmasa bile ya da Google üzerinden giriş yapmamış olsanız bile, sunucunun IP adresinizi öğrenip kaydetme imkânı vardır.
 5. Bu izleme (Tracking) yöntemine katılımınızı farklı şekillerde engelleyebilirsiniz: a) tarayıcı programınızı buna yönelik ayarlayarak ve özellikle üçüncü taraf çerezlerinin yok edilmesi, üçüncü sunuculardan reklam almamanızı sağlar; b) tarayıcınızı "www.googleadservices.com" alan adından gelecek çerezleri bloke edecek şekilde ayarlayarak, dönüşüm izleme (Conversion-Tracking) çerezlerinin devre dışı bırakılmasıyla, https://www.google.com/settings/ads, ancak çerezlerinizi silmeniz halinde bu ayar da silinir; c) https://www.aboutads.info/choices, bağlantısı üzerinden sunucunun "About Ads" kendi kendini ayarlama kampanyasının parçası olan ilgiye dayanan reklamlarını devre dışı bırakarak; ancak çerezlerinizi silmeniz halinde bu ayar da silinir; d) tarayıcınızda Firefox, Internetexplorer veya Google Chrome'u https://www.google.com/settings/ads/plugin. bağlantısından devamlı devre dışı bırakarak. Bu durumda duruma göre bu hizmetin tüm fonksiyonlarını tümüyle kullanamayabileceğinize dikkatinizi çekeriz.
 6. İşlemenin hukuki dayanağı, Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 6 fıkra 1 bent 1 lit. d'dir. Google'da veri koruma hakkında diğer bilgileri şurada bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr ve https://services.google.com/sitestats/en.html. Alternatif olarak Network Advertising Initiative (NAI) internet sayfasını http://www.networkadvertising.org ziyaret edebilirsiniz. Google, kişisel verilerinizi ABD'de de işlemektedir ve orada AB-ABD Veri Koruma Kalkanı'na (EU-US Privacy Shield) tabi olmuştur, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

11. Yeniden pazarlama (Remarketing)

Adwords dönüştürme yanında Google yeniden pazarlama uygulamasını kullanırız. Yeniden pazarlamada (Remarketing) söz konusu olan, size tekrar hitap etmek istediğimiz bir yöntemdir. Bu uygulamayla, internet sayfamızı ziyaretinizden sonraki internet kullanımınızda size bizim reklamlarımız gösterilebilir. Bu, tarayıcınıza kaydedilen ve değişik internet sayfalarını ziyaretlerinizdeki kullanıcı davranışınızın Google tarafından derlenip değerlendirilmesini sağlayan çerezler aracılığıyla gerçekleşir. Böylece internet sayfamızı önceki ziyaretleriniz Google tarafından tespit edilebilir. Yeniden pazarlama çerçevesinde derlenen verilerin Google tarafından kaydedilen kişisel verilerinizle birleştirilmesi, Google'ın beyanına göre söz konusu değildir. Google'ın beyanına göre özellikle yeniden pazarlamada bir anonimleştirme uygulanmaktadır.

12. Google Fonts kullanımı

Bu internet sayfasında Google Fonts kullanmaktayız. Bu sayede belirli yazı türlerini internet sayfamıza entegre edebiliriz. Bu yazı türleri, ABD'deki Google sunucusu tarafından sağlanmaktadır. İnternet sayfamızın çağrılması halinde ziyaretçinin tarayıcısı bu sunucuyla doğrudan bir bağlantı kurar. Bu arada ziyaretçinin IP adresi gibi bilgiler Google'a aktarılıp orada kaydedilir. Google, AB-ABD Veri Koruma Kalkanı'na (EU-US Privacy Shield) katılmaktadır: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Google hakkında daha fazla bilgi: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Google'da veri koruma hakkında daha fazla bilgi: https://policies.google.com/privacy?hl=tr

13. Üçüncü kişilerin internet sayfalarına bağlantılar

Bizimle bağlantısı olmayan başka sunucuların (üçüncü kişiler) internet sayfalarına bağlantı koyarız: mesela LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram ve Facebook gibi sosyal ağlardaki profillerimize. Bu bağlantılara tıkladığınızda bu sunucuların hangi verileri işleyeceği konusunda bir etkimiz olmadığına işaret ederiz. Üçüncü kişilerin veri işlemesi bizim kontrolümüz dışında olduğundan, bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenemeyiz. Verilerinizin bu üçüncü kişiler tarafından işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgileri, lütfen ilgili sunucunun veri koruma bilgilerinden alınız.

14. Güvenlik tedbirleri

 1. Güncel teknik düzeyi, gerçekleştirme masrafları, işlemenin türü, kapsamı, şartları ve amaçları ve gerçek kişilerin haklarının ve özgürlüklerinin risklerinin farklı ortaya çıkma ihtimalleri ve ağırlığını dikkate alarak, Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 32 ölçüsünde, riske uygun bir koruma seviyesi sağlamak için uygun teknik ve organize tedbirler alırız.
 2. Bu tedbirlere, özellikle verilere fiziki erişimin kontrolüyle verilerin mahremiyetinin, dokunulmazlığının ve kullanılabilirliğinin sağlanmasının yanında verileri ilgilendiren erişim, giriş ve aktarımın kontrolü, kullanılabilirliğin ve onların ayrılmasının sağlanması da dahildir. İlaveten mağdur haklarını korumak, verilerin silinmesi ve verilerin tehlikeye girmesine reaksiyonu sağlamak için bir yöntemimiz mevcuttur. Ayrıca kişisel verilerin korunmasını; bilgisayar donanımı, programlar ve yöntemlerin geliştirilmesinde veya seçilmesinde, teknik tasarım ve veri koruma dostu ön ayarlar vasıtasıyla (Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 25) veri koruma prensibine uygun şekilde dikkate alırız.
 3. Bu internet sayfaları, güvenlik ve mesela sizin internet sayfasının işleticisi olarak bize gönderdiğiniz talepler gibi mahrem içeriklerin aktarılmasının korunması sebepleriyle, bir SSL şifrelemesi kullanmaktadır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http://" şeklinden "https://" şekline dönüşmesinden ve tarayıcınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz. Eğer SSL şifreleme etkinleştirildiyse, bize aktardığınız veriler, üçüncü kişiler tarafından okunamaz.
 4. Ancak internette veri aktarımının (mesela e-posta yoluyla iletişimde) güvenlik kusurlarına sahip olduğuna işaret ederiz. Verilerin üçüncü kişilerin erişimine karşı kusursuz korunması mümkün değildir.

15. Sipariş işlemcileriyle ve üçüncü kişilerle işbirliği

 1. Şayet verileri işlememiz çerçevesinde bu verileri diğer kişilere ve şirketlere karşı (sipariş işlemcileri veya üçüncü kişiler) ifşa edersek, onlara aktarırsak veya başka şekilde üçüncü kişilere erişim sağlarsak, tüm bunlar, kanuni bir izine dayanarak (mesela eğer verilerin ödeme hizmetleri sunucusu gibi bir üçüncü kişiye aktarılması, Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 6 fıkra 1 lit. b uyarınca sözleşmenin ifası için gerekli ise), siz onay verdiğiniz için, yasal bir yükümlülüğün bunu öngörmesi veya bizim haklı menfaatimize binaen (temsilcilerimiz, web-hoster vesairenin kullanılması gibi) gerçekleşir.
 2. Şayet bir sipariş işleme sözleşmesi temelinde verilerin işlenmesi görevini bir üçüncü kişiye verirsek bu, Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 28 temelinde gerçekleşir.

16. Üçüncü ülkelere aktarma

Şayet verileri bir üçüncü ülkede, yani Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında işlersek veya bu durum üçüncü kişilerden hizmet alımı veya verilerin üçüncü kişilere açığa vurulması ya da aktarılması çerçevesinde gerçekleşirse, bu, sadece (ön) sözleşme yükümlülüklerimizin ifası için, sizin onayınız temelinde, yasal bir yükümlülüğe binaen veya haklı menfaatlerimiz temelinde gerçekleşir. Yasal veya sözleşmeye dayalı izinler saklı kalmak şartıyla, verileri sadece Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 44 ve devamının özel şartlarının mevcut olması halinde üçüncü bir ülkede işleriz veya işlettiririz. Yani işleme, mesela AB'ye uyumlu bir veri koruma seviyesinin resmi olarak tanınması gibi özel garantiler temelinde (mesela ABD için Veri Koruma Kalkanı (EU-US Privacy Shield) ile) veya resmi olarak tanınmış özel sözleşmesel yükümlülükler dikkate alınarak (standart sözleşme hükümleri) gerçekleşir. 

17. Haklarınız

 1. Sizinle ilgili kişisel veriler itibariyle bize karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  - Bilgi edinme hakkı (Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 15),
  - Düzeltme veya silme hakkı (Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 16 ve madde 17),
  - İşlemenin sınırlandırılması hakkı (Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 18),
  - Bilgilendirilme hakkı (Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 19),
  - Verilerin aktarılabilir olması hakkı (Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 20).

 2. Ayrıca kendi özel durumunuzdan doğan sebeplerden dolayı, sizinle ilgili kişisel verilerin Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 6 fıkra 1 lit. e (kamu menfaati sebebiyle veri işleme) veya Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 6 fıkra 1 lit. f (bir menfaat dengeleme temelinde veri işleme) temelinde işlenmesine itiraz hakkına her zaman sahipsiniz. Bu, bu hükme dayanan bir profil oluşturma ekranı (Profiling) için de geçerlidir (Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR) madde 21). Eğer itiraz ederseniz, sadece sizin menfaatlerinizi, haklarınızı ve özgürlüklerinizi aşan zorunlu haklı sebepleri ispat edebilmemiz halinde veya işlemenin yasal hakların talebi, uygulanması veya savunulmasına hizmet etmesi halinde, kişisel verilerinizi işlemeye devam edeceğiz.
 3. Kişisel verilerinizin işlenmesi için bize onay verdiyseniz, bu onaydan her zaman rücu hakkına sahipsiniz. Onaydan bir rücuya kadar kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuka uygunluğu, rücudan etkilenmez. Bu verilerin başka bir hukuki dayanağa binaen, mesela yasal yükümlülüklerin ifası için işlenmesine devam edilmesi de aynı şekilde rücudan etkilenmez.
 4. Nihayet kişisel verilerinizin bizim tarafımızdan işlenmesi hakkında veri korumayla ilgili bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.
 5. Taleplerinizi ve beyanlarınızı, mümkün oldukça aşağıdaki iletişim adresine yöneltmenizi rica ederiz: responsibility@dmgmori.com​​​​​​​