HEIDENHAIN iTNC 530

HEIDENHAIN iTNC 530 ve Ergonomik, Dokunulabilir Giriş Alanıyla 19" ERGOline İşletim Paneli

19" ERGOline Operating Panel with HEIDENHAIN iTNC 530 and ergonomic, tactile Input Field

Modern Kontrol İşlevi ve ergonomik Makine İşletimi
Yoğun test çalıştırmaları ve programlama oturumlarında bile kanıtlanmış ergonomik dokunulabilir Girdi kontrolü ve iyi boyuttaki ekran alanı sayesinde verimli Makine İşletimi için daha fazla imkân sunarız.

Güncel Kontrol İşlevi ile ergonomik İşletim

  • 19" ekran boyutu sayesinde programlama ve kurgu için iyi bir genel bakış
  • Makine üzerindeki test çalıştırması ve NC program uyarlama iş akışları sırasında daha iyi işletim için operatör dostu kontrol ergonomisi
  • Uyumlu KlarText Programlama Ortamı, Döngüler ve Simülasyon İşlevlerinde geniş Programlama Desteği