AM Değerlendirici

Tool sort cycle

Öne Çıkanlar

  • İlgili proses verilerinin (örneğin eriyik havuzu boyutu, toz kütlesi akışı) sayısal bir 3D modeli olarak ve zaman içinde görselleştirilmesi 
  • Proses verilerinin ayrıntılı analizi 
  • Kalite güvencesi için proseslerin karşılaştırılması 
  • Parça raporlarının oluşturulması

Müşteri Avantajları

  • Proses geliştirmenin basitleştirilmesi 
  • Kalite kontrolde destek 
  • Prosesle ilgili verilerin münferit analizine ve işlenmesine izin verir 
  • AM-Analyzer ürün paketi dahilinde yazılımın kolaylıkla yenilenmesi (Mevcut yazılım hala kullanılabilir)
Kullanıcı Arabirimi
Sol: 3D dijital modeller kullanarak proses verilerinin ayrıntılı analizi / Sağ: Prosesle ilgili verilere genel bakış ve farklı veri setlerinin karşılaştırılmasıMakine tipleri


Kontroller