Dişli Raybalama

Tool sort cycle

Öne Çıkanlar

  • Diyalog güdümlü programlamayla dahili ve harici yivlerin raybalanması 
  • Kolay ayar için anlaşılır takım tanımlamasıyla 4 dişe kadar kesme takımları. 
  • X yönünde takım tutucu sapması için kompansasyon parametreleri

Müşteri Avantajları

  • Daha güvenli programlama için hızlı proses ayarı 
  • Proses uyarlama ve düzeltmeler sırasında yüksek esneklik 
  • Modül 4'e* kadar iç ve dış dişliler 

* İş parçası ve kesici takım boyutlarına bağlı olarak CTX beta TC'de Modül 2 I'ye, CTX gamma TC'de Modül 4 I'ye kadar

Kullanıcı Arabirimi
Sol: Kesme takımlarının parametreleştirilmiş açık tanımı / Sağ: X yönünde takım tutucu sapması için kompansasyon
Makine tipleri


Kontroller